Grunderna i AI

En fristående kurs med träffar på Campus Viadidakt i Katrineholm, anordnad av Linköpings universitet.

En dator.
Foto: Hanna Maxstad

Om kursen Grunderna i AI

Omfattning: 2 hp
Studietakt:
Tiondelsfart
Studieort: Katrineholm
Kursstart: Vecka 12, 2024
Sista ansökningsdag: 17 mars
Anordnare: Linköpings universitet
Viktiga datum: Träffar Campus Viadidakt, Kullbergska huset, Bievägen 1B, Katrineholm.
20 mars klockan 17-19
10 april klockan 17-19
24 april klockan 17-19

Förkunskapskrav och urval

Grundläggande behörighet.

Utbildningens upplägg

Kursen startar med en digital föreläsning från Linköpings universitet 20 mars, på Campus Viadidakt i Katrineholm. 10 april och 24 april är det träff med din studiegrupp på Campus Viadidakt, där du tillsammans med din lärare diskuterar föreläsningarna du tagit del av. Inför och mellan träffarna med studiegruppen ser du inspelade föreläsningar. Tiden är klockan 17-19 vid samtliga tillfällen

Utbildningen är kostnadsfri.

Begränsat antal platser och först till kvarn!

Efter avslutad utbildning

Efter avslutad utbildning kan du göra ett valideringstest för att få dina högskolepoäng.

Kursinnehåll

Kursen består av sex delar:

1. Vad är AI?

Definitioner av AI
Autonomi och adaptivitet
Filosofiska problem kopplade till AI som Turingtestet och Kinesiska rummet

2. Att lösa problem med AI

Att formulera enkla spel som luffarschack som ett spelträd
Använda minimax-principen för att hitta optimala drag i ett ändligt spel

3. AI i praktiken

Uttrycka sannolikheter i termer av naturliga frekvenser
Bayes regel för att beräkna risker

4. Maskininlärning

Varför använda maskininlärning?
Oövervakat (unsupervised) och övervakat (supervised) lärande
Inlärningsmetoder som närmaste granne-metoden, linjär regression och logistisk regression

5. Neurala nätverk

Vad är ett neuralt nätverk och var används de?
Teknikerna bakom neurala nätverk

6. Konsekvenser

Större konsekvenser av AI på samhället som AI-skapat innehåll, privacy och arbete
Svårigheterna med att förutspå framtiden och hur man kan utvärdera påstående om AI

Anmälan

Mejla Campus Viadidakts samordnare Malin Hellmér ( malin.hellmer@viadidakt.se ) för att anmäla dig till en kurs. Du kommer att få mer infomation och vidare instruktioner via mejl.