Samarbeta med Campus om studier på högskolenivå

Har ditt företag svårt att hitta personal med rätt kompetens? Kan ni erbjuda en praktikplats eller ett studiebesök? Eller vill du att studenter får upp ögonen för ditt företag och vill skriva sitt examensarbete i samverkan med er? Vi samarbetar med företag på många sätt, så tveka inte att höra av dig till oss.

Fem glada personer i ett klassrum

Campus Viadidakt erbjuder utbildningar på eftergymnasial nivå lokalt, i samarbete med olika universitet och yrkeshögskolor. Vi samarbetar med näringslivet för att erbjuda utbildningar som ger den kompetens som behövs i närområdet.

Vilken kompetens behöver ni?

Berätta för oss vilka kompetensbehov din personal har på både kort och lång sikt. Vi gör vårt bästa i att hjälpa till att se vilka relevanta utbildningar eller kurser som kan passa just ditt företag och personal.

Du och ditt företag kan också vara med och ansöka om korta yrkeshögskolekurser som kompetensutvecklar anställd personal.

Kontakt

Utbildningsmäklare & samordnare Campus Viadidakt

Malin Hellmér

Telefon: 0150-569 45

Utbildningsmäklare & samordnare Campus Viadidakt

Ylvali Winkler

Telefon: 0150-569 68