Cirkulär ekonomi

En fristående kurs med träffar på Campus Viadidakt i Katrineholm, anordnad av Linköpings universitet.

Tre personer med shoppingpåsar.
Foto: Hanna Maxstad

Om kursen Cirkulär ekonomi

Omfattning: 10 timmar
Studietakt: Tiondelsfart
Studieort: Katrineholm
Kursstart: Vecka 2, 2024
Anordnare: Linköpings universitet
Viktiga datum: Träffar Campus Viadidakt, Kullbergska huset, Bievägen 1B, Katrineholm.
10 januari klockan 17-19
24 januari klockan 17-19
7 februari klockan 17-19

Förkunskapskrav och urval

Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen.

Utbildningens upplägg

Kursen startar med en digital föreläsning från Linköpings universitet 10 januari, på Campus Viadidakt i Katrineholm. 24 januari och 7 februari är det träff med din studiegrupp på Campus Viadidakt, där du tillsammans med din lärare diskuterar föreläsningarna du tagit del av. Inför och mellan träffarna med studiegruppen ser du inspelade föreläsningar. Tiden är klockan 17-19 vid samtliga tillfällen.

Lokal: Kullbergska huset, Bievägen 1B

Utbildningen är kostnadsfri.

Begränsat antal platser och först till kvarn!

Kursinnehåll

Hållbarhet är högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande.

En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid!

Kursen är en kort snabbkurs i cirkulär ekonomi. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Kursen bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat.

När du har gått kursen kommer du att:

  • kunna övergripande redogöra för vad cirkulär ekonomi är
  • ha förståelse för grundläggande koncept kopplat till cirkulär ekonomi

Anmälan

Mejla Campus Viadidakts samordnare Malin Hellmér ( malin.hellmer@viadidakt.se ) för att anmäla dig till en kurs. Du kommer att få mer infomation och vidare instruktioner via mejl.