Publicerad:

Fler sommarjobb för unga tack vare statligt stöd

Fler ungdomar i Katrineholm och Vingåker får nu möjlighet att jobba i sommar, tack vare ett statligt finansieringsstöd. Ungdomar födda 2004 och 2005 ges nu chans att söka kommunala sommarjobb.

Två personer som klipper gräs med röjsåg.
Foto: Josefine Karlsson

För ungdomar kan ett sommarjobb bidra till att de får en värdefull arbetslivserfarenhet och ett knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Vi befinner oss i en lågkonjunktur och i en sådan situation är det väldigt viktigt och glädjande att kunna ge våra ungdomar framtidstro. Det är oerhört betydelsefullt att så många ungdomar som möjligt får prova på arbetslivet, redan på ett tidigt stadium. Jag är glad att vi får möjligheten att ge våra ungdomar chansen att få arbetslivserfarenhet, en bra kontakt med arbetslivet och dessutom tjäna pengar, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Viadidakts arbetsmarknadsenhet ansvarar för att administrera sommarjobb för ungdomar inom den kommunala verksamheten. Ungdomarna kommer att arbeta sex timmar om dagen i tre veckor.

– Det är viktigt för våra ungdomar att få arbetslivserfarenhet. Har man haft ett jobb så är det lättare att få nästa jobb. Det är också en chans för kommunerna att visa upp sig som arbetsgivare. Nu hoppas vi att ungdomarna får upp ögonen för yrken där det finns goda möjligheter till jobb i framtiden, säger Helena Gärtner (M), ordförande i Viadidaktnämnden.

Cirka 70 ungdomar kommer att få möjlighet att prova på yrken inom exempelvis barnomsorg, kök, äldreomsorg och utomhusarbete i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Statligt finansieringsstöd via Arbetsförmedlingen

Katrineholms kommun har beviljats 918 000 kronor av de 150 miljoner i statliga medel. Vingåkers kommun har beviljats 235 000 kronor. Syftet är att stärka stödet till de kommuner som har en arbetslöshet i nivå med eller högre än medianen. På regeringens webbplats finns pressmeddelandet i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Om ansökan

Ansökan sker via e-tjänst: viadidakt.se/ungdomsjobb Länk till annan webbplats. 4 – 11 maj 2023.

Kontakt

Johan Söderberg (S)

Ordförande kommunstyrelsen Katrineholms kommun
Telefon: 072-235 19 61
Mejl: johan.soderberg@katrineholm.se

Helena Gärtner (M)

Ordförande Viadidaktnämnden
Telefon: 0150-577 33
Mejl: helena.gartner@katrineholm.se

Andra satsningar på sommarjobb för unga

Tidigare i år erbjöd Katrineholms och Vingåkers kommuner feriejobb till alla födda 2006. Alla som sökte fick ett tre veckors sommarjobb. Det är 258 ungdomar i Katrineholm och 63 i Vingåker.

Feriejobben finansieras av Katrineholms och Vingåkers kommuner. Vi i ser fram emot att träffa ungdomarna i våra verksamheter nu i sommar.