Teknikprogrammet

För dig som vill arbeta med datorstyrd design, produktutveckling, digital kommunikationsteknik och entreprenörskap. Programmet är högskoleförberedande.

Elever på teknikprogrammet samarbetar med en uppgift
Foto: Hanna Maxstad.

Du utvecklar dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Du lär dig att se sambanden mellan de olika delarna när teknik utvecklas och förstå hur teknikutveckling sker i samhället. Du studerar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik i moderna, fräscha lokaler.

På Teknikprogrammet söker och bearbetar du information källkritiskt. Du utgår från praktiska arbetsuppgifter som du löser enskilt eller tillsammans med andra genom nytänkande arbetssätt.

Du tränar din förmåga att analysera och att utveckla nya kreativa lösningar, se samband och dra slutsatser för att förstå tekniska system. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier på högskola och universitet. Dessutom har du möjlighet att välja fysik 2 och matematik 4 som ger dig behörighet till civilingengörsutbildningar. Under årskurs ett är undervisningen uppdelad i fem block - Kedjeblocket, Ritblocket, Digitalblocket, Materialblocket och Innovationsblocket.

Elev med VR-glasögon.

Till årskurs två väljer du inriktning. I dag erbjuder vi:

Informations- och medieteknik

Du lär dig dator- och nätverksteknik samt digital kommunikation. Du läser kurser som till exempel programmering och webbutveckling och har även möjlighet att läsa entreprenörskap.

Här kan du läsa inriktningens timplan. Pdf, 62.6 kB. Timplanen är preliminär och kan ändras.

Produktionsteknik

Modern produktion idag kräver människor utbildade i programmering och produktutveckling. På produktionsteknik jobbar du med produktutveckling från idé och skiss till färdig produkt. Du läser till exempel programmering och CAD, där du får lära dig att skissa i datormiljöer.

Skolan har ett tätt samarbete med teknikföretagen och de har varit med och utvecklat inriktningen. Väljer du produktionsteknik har du också några veckors APL per läsår. Produktionsteknik är perfekt både för dig som vill vidare till högre studier eller vill arbeta direkt efter dina gymnasiestudier.

Här kan du läsa inriktningens timplan. Pdf, 64.6 kB. Timplanen är preliminär och kan ändras.

Gymnasiegemensamma kurser: Engelska 5 & 6, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1c, 2c & 3c, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1b, Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 & 3.

Programgemensamma kurser: Fysik 1a, Kemi 1, Teknik 1.

700 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

Logotyp teknikcollege

Teknikcollege

Teknikprogrammet är certifierat av Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.


Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial och eftergymnasial nivå.

För att öka andelen sökande till tekniskt inriktade utbildningar på olika nivåer, har Industrirådet tillsammans engagerat sig för att utveckla Teknikcollege.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med regionens företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov.

Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram. Både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar kan certifieras.

Programblad

Våra programblad är praktiska A4 som du själv kan ladda ner till din dator eller skriva ut om du vill. De innehåller kortfattad information om programmet.

Programblad Teknikprogrammet Pdf, 429 kB.

Studie- och yrkesvägledning

Eva-Marie Eriksson
Telefon: 0150-574 44
Mejl: eva-marie.eriksson@katrineholm.se