Hotell- och turismprogrammet

För dig som vill arbeta i en spännande bransch med hotell, turism, evenemang och konferens. Du tycker om att möta människor, ge service, ta ansvar, planera och organisera. Det går att få jobb direkt efter gymnasiet, men du kan också få behörighet att plugga vidare på högskola.

Tre elever ser in i kameran och ler.
Foto: Hanna Maxstad

Hotell- och turismprogrammet är för dig som har stort intresse för kultur, språk och att resa. Du tycker om att arbeta med service i en spännande bransch med stora möjligheter.
Utbildningen förbereder dig för arbete inom hotell, turism, evenemang och konferens. Under utbildningen gör vi flera studiebesök, till exempel på mässor, olika typer av hotell och konferensanläggningar och på flygplats. Du får lära dig om hur traditioner och etiska uppfattningar påverkar människor och deras efterfrågan på service. I yrket behöver du vara lyhörd för dina gästers önskemål.

Programmet ger både en yrkesexamen och grundläggande högskolebehörighet. Om du inte är intresserad av högskolestudier kan du välja bort de kurser som ger den behörigheten. Vill du fördjupa dig i kurser inom hotell och turism finns även den möjligheten för dig.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Fördelat på hela studietiden, och minst 15 veckor, gör du praktik på en arbetsplats. Det bidrar till att du utvecklar yrkeskunskaper och får en yrkesidentitet. Du lär dig förstå yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Vi samarbetar med till exempel Hotel Statt, Båsenberga, Hedenlunda Slott, Dufweholms Herrgård, Södertuna Slott och vi jobbar även med företag som utvecklar resmål. Några elever har praktiserat i andra städer och utomlands.

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta med människor på resa. Oavsett om du tar emot på ett hotell i Sverige eller jobbar med ett evenemang på en söderhavsö eller på en alptopp", säger Reidun, samordnare på programmet.

Elever dukar ett bord.

En bred utbildning

Du får lära dig om olika avdelningar, konferenser och aktiviteter på ett hotell. Du tränar dig i service och bemötande och får lära dig att organisera och planera evenemang. Du får en bred utbildning där du även får lära dig att servera vilket gör att det finns en bredare bas att stå på när du söker jobb i hela restaurangvärlden.

Efter utbildningen

Det finns många olika arbetsplatser som passar dig som har läst programmet. Du kan välja att börja arbeta, i Sverige eller utomlands, direkt efter utbildningen eller att studera vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Du kan söka arbete på hotell- och konferensanläggningar. Där kan du arbeta på bokningsavdelning, i reception, med servering och våningsservice. Researrangörer, event- och aktivitetsföretag, resebyråer, bussbolag och företag för reseplanering är också arbetsplatser som kan behöva din kompetens.

Kurser och programinnehåll

Gymnasiegemensamma kurser: Svenska 2 och Svenska 3, Engelska 5 och Engelska 6, Historia 1a1, Idrott och hälsa 1, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Samhällskunskap 1a1, Svenska/Svenska som andraspråk 1. Svenska 2 och Svenska 3 kan väljas bort.

Programgemensamma kurser: Engelska 6, Entreprenörskap, Logi, Service och bemötande 1, Konferens och evenemang, Besöksnäringen, Resmål och resvägar, Hållbar turism.

900 poäng inriktnings- och programfördjupningskurser tillkommer.

Programinnehållet här ovanför gäller för elever som söker till och börjar gymnasiet till höstterminen 2024. För elever som söker till och ska börja gymnasiet till höstterminen 2025 kommer vi uppdatera programinnehållet så det stämmer överens med ämnesbetygsreformen Gy25.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Hotell- och turismprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Karin Hagemar Falk

Telefon: 0150-577 95
Mejl: karin.hagemar.falk@katrineholm.se