/
/

Lediga jobb

Just nu finns det 42 lediga jobb att söka!

Titel

Sista ansökningsdag

Skogsborgsskolan söker lärare till årskurs 22021-04-21
Skogsborgsskolan söker lärare till årskurs 32021-04-21
Skogsborgsskolan söker lärare till arbetslag 1-32021-04-21
Skogsborgsskolan söker idrottslärare2021-04-21
Lärare trä/metallslöjd till Valla och Sköldinge skola 2021-04-25
Nyhemsskolan söker en engagerad och positiv F-3-lärare2021-04-25
Nyhemsskolan söker en engagerad och positiv mellanstadielärare2021-04-25
Grundskollärare årskurs 4-6 till Strångsjö skola2021-04-25
Förskollärare till Rävens förskola2021-04-25
Nyhemsskolan söker en engagerad lärare i svenska som andraspråk2021-04-25
Grundlärare fritidshem/fritidspedagog till Julita skola2021-04-26
Socialförvaltningen söker Socialsekreterare till enheten för ekonomiskt bistånd2021-04-27
Barn- och elevhälsan söker en specialpedagog riktad till förskolan2021-04-30
Tim- och sommarvikarier till vård- och omsorg2021-04-30
Legitimerad arbetsterapeut till sommaren2021-04-30
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast till sommaren2021-04-30
Personlig assistent2021-04-30
Biträdande rektor till Sandbäcksskolan2021-04-30
Skolbibliotekarie2021-05-02
Västra skolan söker lärare för tidigare år2021-05-02
Fritidspedagog till Valla skola2021-05-02
Skogsborgsskolan söker speciallärare2021-05-02
Speciallärare, Duveholms gymnasiesärskola, individuella programmen2021-05-02
Lärare/speciallärare till kommungemensam grupp åk 1-6 inom autismspektrat2021-05-02
Avdelningschef Kultur2021-05-02
Kulturskolan söker en danslärare 40-60% 2021-05-03
Kulturskolan söker Cello- och ensemblelärare 50%2021-05-03
Bild och Formlärare 60-70% till Kulturskolan, ev möjlighet till 100% 2021-05-03
Kulturskolan Katrineholm söker Teaterlärare 100%2021-05-03
Engagerad förskollärare till förskolan Karamellen2021-05-03
Kulturskolan söker en Piano och keyboardlärare 100% 2021-05-03
Socialförvaltningen söker Behandlingsassistent/Socialpedagog för sommarvikariat2021-05-04
Aktivitetsledare under sommaren2021-05-05
Yrkeslärare till VF-programmet2021-05-07
Gymnasielärare Ma/Fy2021-05-07
Mellanstadielärare till Sköldinge skola2021-05-09
Västra skolan söker lärare i slöjd2021-05-09
Förskollärare till Påfågelns förskola2021-05-09
Västra skolan söker lärare i fritidshem2021-05-09
Lönehandläggare2021-05-09
Semestervikarie Biståndshandläggare2021-05-16
SO-kommunikatör2021-05-19