/

Invasiva arter

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Till invasiva arter räknas bland annat

 • Blomsterlupin
 • Gul skunkkalla
 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Parkslide
 • Vresros

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Så här gör du om du upptäcker en invasiv art

Om du hittar en invasiv art ska du:

 1. Rapportera in fyndet via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats..
 2. Besöka naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats. för att ta del av aktuell information om hur du ska hantera eller bekämpa just den invasiva arten du upptäckt.

Film från Naturvårdsverket

Se filmen från Naturvårdsverket. Länk till annan webbplats. Den visar vad du kan göra för att stoppa spridningen av invasiva arter.

Bra att veta

 • Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva växter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.
 • Om du misstänker att du har en invasiv växt på din mark ska du som markägare bekämpa den.
 • Om du upptäcker en invasiv växt på någon annans mark kan du rapportera fyndet på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. och därefter antingen kontakta markägaren eller Länsstyrelsen i Södermanland Länk till annan webbplats. som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm