/

Dricksvatten

Här kan du läsa mer om dricksvattnet i Katrineholms kommun, vad som gäller om du har egen brunn och hur du testar ditt dricksvatten när du har egen brunn.

Ditt dricksvatten kommer antingen från kommunal anläggning, anläggning som är gemensam för flera fastigheter eller från enskild brunn.

Bor du i Katrineholm, Valla, Sköldinge, Strångsjö, Forssjö eller Flodafors får du vatten från närområdet och sjön Viren. Som Björkviksbo får du vatten från en brunn i närområdet. I Äs och Äsköping tas vattnet ifrån åsen inte långt från sjön Aspen.

Många människor har egen vattentäkt i form av grävda eller borrade brunnar. När du har egen brunn ansvarar du själv för att kontrollera ditt vatten. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i dessa fall, men samhällsbyggnadsförvaltningen kan svara på frågor om provtagning och vattenkvalitet på dricksvattnet i enskilda brunnar. 

Ditt ansvar

Dricksvattenkvaliteten kan variera under året beroende på vädret och hur väl skyddad brunnen är. Det är upp till dig själv att kontrollera och ta prover på ditt vatten när du har egen brunn. Detta är speciellt viktigt när man har barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vi vuxna. 

Handbok i dricksvattenbrunnar

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar Länk till annan webbplats. som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn.

I länkarna längre ned under "Mer information" hittar du information och goda råd till enskilda brunnsägare. 

Tips! Rapportera in din vattenbrunn

Det finns möjlighet för dig med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist. Det här gör du genom att rapportera in uppgifter om vattenkvantitet och kvalitet i din vattenbrunn till Sveriges geologiska undersökning, SGU. Uppgifterna lagras i Brunnsarkivet som finns hos SGU. Det går att rapportera information både för brunnar som redan finns i arkivet och för nya brunnar.

Här rapporterar du in din brunn. Länk till annan webbplats.

Det är upp till dig själv att kontrollera ditt vatten när du har egen brunn. Detta är speciellt viktigt när man väntar barn. Barn är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna. Här kan du läsa mer på Livsmedelsverket om att ha egen brunn Länk till annan webbplats..

Analys

För att analysera dricksvatten kontaktar du ett analyslaboratorium. I många fall har de en webbtjänst där kan du beställa utrustning för provtagning. Materialet skickas till den adress du anger. Här kan du läsa mer på Livsmedelsverkets sida om att tolka provsvaret. Länk till annan webbplats.

Kopia till samhällsbyggnadsförvaltningen

Om du fyller i att en kopia på provsvaret ska gå till samhällsbyggnadsförvaltningen kan du lättare få hjälp om du har frågor kring ditt provsvar, eftersom vi då har en kopia som vi kan titta på här. Provsvaret sparas då i våra arkiv och blir en offentlig handling. 

Vilket prov ska jag ta?

Mikrobiologisk undersökning
En mikrobiologisk undersökning ger svar på hur mycket bakterier det finns i vattnet och om det är tjänligt som dricksvatten. 

Kemisk undersökning

En kemisk undersökning ger svar på hur vattnet är sammansatt. Om vattnet innehåller metaller eller är påverkat av försurning. Undersökningen ger också svar på halten av olika kväveföreningar och om det är tjänligt som dricksvatten. 

Radon

En radonundersökning ska du göra om du önskar veta radonhalten i en brunn. Radon finns normalt bara i borrade brunnar.

Alla dricksvattenanläggningar (vattenverk och distributionsanläggningar), som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras.

Här registrerar du en ny dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.