/

Skapande skola


Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan professionella kulturaktörer och skolan. Bidraget ska bidra till att eleverna får tillgång till kulturens alla uttrycksformer på skoltid.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Eva Sjögren van Berkel, Kulturskolechef
Telefon: 0150- 573 30 eller 070-725 35 56
Mejl: eva.sjogren.van.berkel@katrineholm.se 

Elisabeth Ask, Integrationspedagog och Kulturskoleproducent
Telefon: 072-253 65 89
Mejl: elisabeth.ask@katrineholm.se