/

Skapande skola

Tillitsbygge


Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan professionella kulturaktörer och skolan. Bidraget ska bidra till att eleverna får tillgång till kulturens alla uttrycksformer på skoltid.


Sista anmälningsdatum är 2021-09-10


För ytterligare upplysningar kontakta:

Eva Sjögren van Berkel, Kulturskolechef
Telefon: 0150- 573 30 eller 070-725 35 56
Mejl: eva.sjogren.van.berkel@katrineholm.se 

Lotta Asplund, Samordnare Kulturskolan
Telefon: 0150- 573 00 eller 070-600 61 17
Mejl: charlotta.asplund@katrineholm.se