/

Starta förening

Allt du behöver veta för att starta en förening.

En ideell förening ska ha en styrelse, skrivna stadgar och ett organisationsnummer. Vi rekommenderar alla föreningar att registrera sig i Katrineholms kommun. Din förening få egna inloggningsuppgifter till vårt föreningssystem så att ni själva kan uppdatera era uppgifter, boka lokaler eller söka bidrag. 

Föreningsregistrering gör du här Länk till annan webbplats.


En ideell förening ska ha en styrelse, skrivna stadgar och ett organisationsnummer. Föreningen måste också ha ett namn.
Det första ni gör när ni bestämt er för att bilda en förening är att kalla till ett möte där föreningen ska bildas.

På mötet ska följande beslutas och godkännas:

  • Föreningen har bildats.
  • Stadgarna har antagits (se nästa avsnitt om vad stadgar är)
  • En styrelse har valts och vilka som ingår i styrelsen.

Glöm inte att protokollföra mötet där ni beskriver vilka beslut som tagits och vilka personer som blivit valda till styrelsen. Styrelsen bör minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Föreningen kan också välja ett antal ledamöter som också ska arbeta i styrelsen och två revisorer. Revisionernas uppgift är att kontrollera föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet.

Styrelsen ska sedan utse en firmatecknare. För olika handlingar, som bank- och posthandlingar, gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning av den eller de personer som föreningen utser till firmatecknare.

Föreningens stadgar (regler) ska beskriva följande:

  • Ändamålet med föreningen
  • Målgrupp
  • Hur föreningen ska skötas

Stadgarna ska också innehålla föreningens verksamhets- och redovisningsår. Verksamhetsåret kan följa kalenderåret (1/1-31/12) eller ha en annan indelning. Fråga våra föreningskonsulenter om mall för stadgar.

Nu när ni tillsatt en styrelse, haft ett bildandemöte och gett föreningen ett namn kan ni ansöka om organisationsnummer, det gör ni hos Skatteverket.

Här kan du ansöka om organisationsnummer. Länk till annan webbplats.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Vid ett årsmöte väljer ni som är medlemmar i föreningen ordförande till styrelsen, ledamöter och valberedning. Under årsmötet beslutar ni också om stadgar.

Uppdraget för styrelsen är att driva föreningen mellan årsmötena. Styrelsemöten kan hållas så ofta det behövs, många väljer att ha ett möte i månaden. Till styrelsemötet förbereder ledamöterna olika frågor och ärenden som ska diskuteras, dessa samlas i en kallelse som skickas till alla ledamöter och ersättare inför mötet. Det är styrelseordföranden som leder styrelsemötet. Det är viktigt att föra protokoll vid varje möte så att styrelsen och medlemmar kan läsa och förstå vad styrelsen beslutat om på mötet och vilka frågor som diskuterats. Glöm inte att skriva datum och vilka som var närvarande.

När din förening har beslutat om vilka som arbetar i styrelsen, vilka stadgar som gäller och ordnat med plus- eller bankgirokonto samt organisationsnummer (från Skatteverket) är det dags att göra en föreningssregistrering. Länk till annan webbplats.

Kontakt