/

Familjerätt & vårdnadsfrågor

 Hos familjerätten får du information, råd och stöd i frågor som rör familjen.

Behöver du komma i kontakt med familjerätten ringer du via kommunens
växel 0150-570 00, du kopplas till ledig handläggare.

Du kan även mejla frågor till socialforvaltningen@katrineholm.se

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste du ha medgivande till detta. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig därefter till tingsrätten som sedan fattar det slutgiltiga beslutet. Adoptioner kan handla om både utländska och svenska barn.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. När en ogift kvinna får barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när samkönade får barn tillsammans.

Ni kan fastställa faderskapet via Skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om båda föräldrarna har bank-id. Detta måste göras inom 14 dagar efter barnets födelse.

Efter 14 dagar måste fastställande av faderskap och föräldraskap göras skriftligen hos social- och omsorgsförvaltningen. Du kan även använda kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du blir kontaktad och erbjuds tid för bekräftelse.

När föräldraskapet är fastställt, antingen via Skatteverket eller bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Ett gift olikkönat par behöver inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet. För gifta samkönade par krävs bekräftelse av föräldraskapet.

Samarbetssamtalen är till för föräldrar som nyligen har separerat, är skilda, eller som aldrig levt tillsammans. Genom samtalen försöker vi nå enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samarbetssamtalen är att

  • förbättra barnets situation
  • träffa överenskommelser om barnets förhållanden
  • ge barnet tillgång till båda sina föräldrar samt
  • hjälpa barnet att behålla kontakten med sina anhöriga och vänner 

Hur går ett samarbetssamtal till?

Samarbetssamtalen är frivilliga. Efter behov kan samtalen följas upp och utvärderas.
Vi inleder med samtal med föräldrarna. Dessa kan följas av samtal med barnet och om behov finns, med andra för barnet viktiga personer.
Under samtalen är vi vanligen två som arbetar tillsammans.

När föräldrar inte bor tillsammans kan familjerätten hjälpa till i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets intressen som efter en skilsmässa eller separation har rätt att få behålla en nära relation till var och en av sina föräldrar.

Kontakt

Familjerätten

Telefon: 0150-570 00

Besök: Västgötagatan 18, Ingång A