/

Familjerätt & vårdnadsfrågor

 Hos familjerätten får du information, råd och stöd i frågor som rör familjen.

Behöver du komma i kontakt med familjerätten ring kommunens växel 0150-570 00 under dessa tider:

  • Måndag klockan 8.30-9.30
  • Onsdag klockan 8.30-9.30
  • Torsdag klockan 8.30-9.30
  • Fredag klockan 8.30-9.30

Har du frågor mejla: socialforvaltningen@katrineholm.se

För att få ta emot ett barn i sitt hem måste du ha medgivande till detta. Familjerätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. Socialnämnden yttrar sig därefter till tingsrätten som sedan fattar det slutgiltiga beslutet. Adoptioner kan handla om både utländska och svenska barn.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. När en ogift kvinna får barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när samkönade får barn tillsammans.

Fastställande av faderskap och föräldraskap gör du skriftligt hos socialförvaltningen. När föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Ett gift olikkönat par behöver inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet. För gifta samkönade par krävs bekräftelse av föräldraskapet.

Du blir kontaktad och erbjuds tid för bekräftelse.

Efter att bebisen är född har ni möjlighet att använda e-tjänst för att anmäla fader- eller föräldraskap. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Samarbetssamtalen är till för föräldrar som nyligen har separerat, är skilda, eller som aldrig levt tillsammans. Genom samtalen försöker vi nå enighet i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samarbetssamtalen är att

  • förbättra barnets situation
  • träffa överenskommelser om barnets förhållanden
  • ge barnet tillgång till båda sina föräldrar samt
  • hjälpa barnet att behålla kontakten med sina anhöriga och vänner 

Hur går ett samarbetssamtal till?

Samarbetssamtalen är frivilliga. Efter behov kan samtalen följas upp och utvärderas.
Vi inleder med samtal med föräldrarna. Dessa kan följas av samtal med barnet och om behov finns, med andra för barnet viktiga personer.
Under samtalen är vi vanligen två som arbetar tillsammans.

När föräldrar inte bor tillsammans kan familjerätten hjälpa till i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets intressen som efter en skilsmässa eller separation har rätt att få behålla en nära relation till var och en av sina föräldrar.

Kontakt

Familjerätten

Telefon: 0150-570 00

Besök: Västgötagatan 18, Ingång A