/

Fixar-tjänst en service i vardagen

Gratis fixar-tjänst för dig som är över 65 år eller har en funktionsnedsättning.

Fixar-tjänst (tidigare Fixar-Malte) hjälper till med enklare service i vardagen som inte ryms inom den vanliga hemtjänsten.

Personen som utför tjänsterna heter Lars-Ingvar Hjelm och jobbar som brandman på Västra Sörmlands Räddningstjänst. Han bär alltid någon typ av identifikation från Räddningstjänsten, så som kläder eller Id-bricka.

Fixar-tjänst kan hjälpa till med till exempel:

  • hänga upp gardiner och tavlor
  • byta glödlampor
  • bära möbler
  • andra uppgifter av likartad karaktär 

Fixar-tjänst utför inte trädgårdsarbete, snöskottning eller sådan som kräver hantverkskunnande.

Syftet med Fixar-tjänst är att minska fallolyckor i hemmet och öka tryggheten för dig som bor hemma. Fixar-tjänst är ett samarbete mellan Västra Sörmlands Räddningstjänst, Vingåkers och Katrineholms kommun.

Kontakt

Fixar-tjänst

Telefon: 073-814 29 72

Telefontid: måndag-fredag klockan 08.30–15.00