/

Färdtjänst & riksfärdtjänst

Färdtjänsten ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Det finns möjlighet att få färdtjänst i närområdet eller riksfärdtjänst för resor utanför länet.
Om du inte kan åka buss kan du beviljas färdtjänst. Bedömning görs alltid utifrån lagen om färdtjänst och kommunens lokala riktlinjer och regler.

Ansökan

Du kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Vill du ha en blankett hemskickad kan du kan ringa Vård och omsorg Direkt på telefon 0150-48 80 30. Telefontid: måndag-fredag klockan 9.00-12.00 och 13.30-16.00.

Färdtjänst

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken. Resorna sker i första hand genom samåkning i bil eller anpassat fordon med ramp.

Vem kan beviljas färdtjänst?

För att beviljas färdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms vara längre än tre månader. Du ska väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik.

Vad kostar det?

  • Mindre än 6 kilometer = 50 kronor (zon 1)
  • 6 - 11 kilometer = 60 kronor (zon 2)
  • Mer än 11 kilometer - kommungränsen = 70 kronor (zon 3)

Utanför kommungränsen tillkommer 40 kronor per påbörjad mil om resan är längre än 3 mil.

Två personer som är beviljade färdtjänst och reser tillsammans, betalar varsin avgift.

Avgiften betalas kontant eller med kort direkt till chauffören.

Resa till vårdinrättning är ofta sjuk- och behandlingsresa. Du kan läsa mer på 1177 Vårdguiden. Länk till annan webbplats.

Medresenär och ledsagare

Alla har rätt att ta med en medresenär på resan. Du och medresenären måste kliva på och av på samma adress. Medresenären betalar samma avgift som du.

För att ha rätt till ledsagare måste du ha behov av hjälp i fordonet under resan. Ledsagare åker gratis.

Beställning av färdtjänstresa

Katrineholms kommun har avtal med Sörmlandstrafiken.
Du som har beviljats färdtjänst kan beställa resor på telefon 020-44 40 00.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan beviljas när du behöver göra en längre resa.

Vem kan beviljas riksfärdtjänst?

För att beviljas riksfärdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms vara längre än sex månader. Funktionsnedsättningen ska medföra att du inte kan resa självständigt med allmänna kommunikationer. Resan ska gälla rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Riksfärdtjänst beviljas inte för resor i samband med arbete, utbildning, träning, rehabilitering eller medicinsk behandling.

I första hand beviljas resa med allmänna kommunikationer. Resa tillsammans med ledsagare beviljas om det är nödvändigt för att resan ska kunna genomföras.
Resa med taxi eller specialfordon beviljas bara i undantagsfall. 

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

Priset beror på hur lång resan är. Det är regeringen som beslutar om priserna.

Du kan läsa mer på Riksfärdtjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.

Utredning och beslut

Kommunens handläggare kontaktar dig när din ansökan kommit in.
Ibland får du komplettera din ansökan med utlåtande från läkare eller fysioterapeut. Handläggaren kan göra ett hembesök.

Efter utredningen skickar handläggaren ett beslut hem till dig.

Kontakt

Färdtjänsthandläggare

Telefon: 0150-578 34

Telefontid: måndag-fredag 10.00-11.30