/
/

Vatten & avlopp

Här kan du läsa mer om dricksvatten, enskilda avlopp och ladda ned våra blanketter kopplade till enskilda avlopp och avloppsanläggningar.

Dricksvatten

Läs mer om vårt dricksvatten, analys av dricksvatten och enskilda brunnar.

Enskilt avlopp

Läs mer om enskilda avlopp och hur du ansöker eller anmäler.

E-tjänster och blanketter dricksvatten och avlopp

Besök vår portal för e-tjänster och blanketter.

Kontakt