/

Förskole- och skolbesök

KomTek tar emot förskole- och skolklasser. Det finns olika teman som skolorna kan välja mellan. Innehållet är anpassat efter barnens ålder och utgår från läroplanen och kursplanen i teknik.

KomTek erbjuder skolbesök inom följande områden:

  • programmering
  • byggnadskonstruktioner
  • olika mekaniska moment
  • lödning
  • teknik och berättande
  • spelskapande

De olika skolbesöken kan anpassas utifrån målgrupp och tidsåtgång. Har klassen svårt att ta sig in till KomTek på grund av exempelvis långt avstånd, så gör vi även skolbesök ute på plats. Skolbesöken för låg- och mellanstadiet är som regel 2 timmar.

För de flesta besök finns ett förberedelsematerial som vi önskar att man jobbar med, detta för att undervisningen på KomTek ska ha en röd tråd och skapa en djupare förståelse. Detta material skickas ut 1-2 veckor innan besöket.

Nedan finns enklare beskrivningar på alla de besök som finns F-9.

Doc (F)

En smart talande robot som man ska hjälpa att ta sig fram på olika sätt genom att trycka på pilar. Man får fundera och klura hur man ska programmera/trycka.

WeDo 2.0 (F-3)

Man bygger Legorobotar, pratar om hur man bygger, följer instruktioner och tillslut kan programmera Legoroboten att röra sig på olika sätt. Om man vill fokusera på antingen programmering eller konstruktion så är det möjligt, annars så ges besöket med en blandning. 

Scratch Jr (1-6)

En aktivitet då man använder sin Ipad för att programmera en berättelse eller spel. Appen kan användas i arbetet med flera olika ämnen utöver programmeringen. Tex svenska.

EV3 (4-6)

Lite med avancerad programmering för de äldre då vi jobbar med att styra en Legorobot att göra olika uppdrag. Man behöver programmera lite mer i detalj och testa sig fram.

Minecraft Programmering (5-6)

Med hjälp av det populära verktyget Minecraft kan man nu även lära sig programmering. Man styr en robot i spelet med hjälp av att programmera den i blockprogrammering liknande Scratch. En fantastisk kombination av byggande och programmering.


WeDo 2.0 (F-3)

Man bygger Legorobotar, pratar om hur man bygger, följer instruktioner och tillslut kan programmera Legoroboten att röra sig på olika sätt. Om man vill fokusera på antingen programmering eller konstruktion så är det möjligt, annars så ges besöket med en blandning.

4D-frame (F-3)

Ett smart miljövänligt koreanskt läromedel då man bygger och lär sig om geometriska figurer samt om att bygga stabilt och i 3D. Det man bygger tas sedan isär och återanvänds till nästa klass.

Ballongbil (1-2)

Under besöket gör eleverna en skiss som de sedan använder för att bygga en ballongbil, vi felsöker och försöker få fordonet att fungera så bra som möjligt. Vi pratar även om vad som driver fordonet och får det att fungera. Man samarbetar och bygger i par.

Hoppmonster (3-4)

Under besöket gör eleverna en skiss som de sedan använder för att bygga det energiska hoppmonstret. Vi kopplar sladdar till motorer och skapar en sluten krets och gör en motor till en vibrationsmotor. Man samarbetar och bygger i par.

Elbil (5-6)

Under besöket gör eleverna en skiss som de sedan använder för att bygga och tänka kring sin bils design. Vi kopplar sladdar till motorer och skapar en sluten krets. Man samarbetar och bygger i par.

Hopper på Äventyr (3-6)

Klassen jobbar i grupper för att lösa 3-4 utmaningar på en given tid. Det handlar om att hjälpa figuren Hopper som krachat på en främmande planet. Detta är ett besök med stort fokus på grupparbete och att öva sin kreativitet och förmåga att bygga saker från förbestämt material.

Hoppmonster (3-4)

Under besöket gör eleverna en skiss som de sedan använder för att bygga det energiska hoppmonstret. Vi kopplar sladdar till motorer och skapar en sluten krets och gör en motor till en vibrationsmotor. Man samarbetar och bygger i par.

Elbil (5-6)

Under besöket gör eleverna en skiss som de sedan använder för att bygga och tänka kring sin bils design. Vi kopplar sladdar till motorer och skapar en sluten krets. Man samarbetar och bygger i par.

Scratch Jr/Spel (1-6)

En aktivitet då man använder sin Ipad för att programmera en berättelse eller spel. Appen kan användas i arbetet med flera olika ämnen utöver programmeringen. Tex svenska.

3D-Design (4-6)

Vi sitter vid datorer och skapar 3Dmodeller i programmet TinkerCad. Dessa modeller skrivs sedan ut och fås på plats eller skickas till er på skolan. Ett roligt besök som öppnar ögonen för en ny typ av skapande.

Green Screen (4-6)

Vi startar lektionen med att prata om upphovsrätt och ett kritiskt tänkande kring bilder och video, vad är verkligt? Sedan för eleverna själva i grupp skapa små nyhetsreportage eller historier med hjälp av just Green Screens. Besöket går utmärkt att koppla till något aktuellt ämne man jobbar med i skolan.

StopMotion (4-6)

Stopmotion är ett sätt att skapa film med hjälp av stillbilder. Eleverna får jobba i grupp och bekantar sig med tekniken, vi jobbar med ipads. De skapar en berättelse som de sedan med hjälpa av Lego ska förmedla.

Minecraft (1-6)

Minecraft är ett fantastiskt verktyg att använda för att nå olika mål. Eleverna blir oftats väldigt engagerade och för många är det en bekant miljö att jobba. Vi har två teman på våra besök:

Stadsbygge - Man jobbar i grupp och tänker kring vad behövs i en stad och sedan bygger man upp sitt eget samhälle.


Arkitektur - Man väljer en känd byggnad i världen som man forskar kring och sedan bygger upp tillsammans i sin grupp.

Minecraft går även att köra i syfta att svetsa samman gruppen eller koppla till andra ämnen. Hör av er med era önskemål.