/

För förtroendevalda

Här finns samlad information till dig som är förtroendevald i Katrineholms kommun.

När du börjar ditt uppdrag som förtroendevald

 • Anmäla uppgifter till pensionsmyndigheten: Som förtroendevald behöver du lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till, och beräkna avsättning av pensionsavgift. Kommunstyrelsen (pensionsmyndighet i Katrineholms kommun) behöver få reda på dina förhållanden för att kunna placera dig i rätt pensionsgrupp. Länk till e-tjänsten får du av kommunledningsförvaltningen vid påbörjat uppdrag.
 • Du kan även få hjälp med att fylla i uppgifterna på stadshuset Gröna Kulle.
 • Dessa uppgifter ligger sedan till grund för skapandet av din kommunala e-postadress och konto till din läsplatta. 
 • Hämta ut läsplatta: I din roll som förtroendevald kommer du, av kommunen, få låna en läsplatta för att kunna utföra ditt uppdrag. Med din läsplatta kan du ta del av sammanträdeshandlingar och läsa din e-post. Kallelser och sammanträdeshandlingar skickas inte ut per post utan enbart digitalt. Vid utlämning behöver du även skriva under ett avtal där du förbinder dig till Katrineholm kommuns regler för användning av läsplattan. Pdf, 92.6 kB.
 • När du anmält dina uppgifter till Katrineholms pensionsmyndighet tar det några dagar att skapa ditt konto och konfigurera läsplattan. Du kommer få information om när läsplattan är klar, utlämning sker på stadshuset Gröna Kulle.
 • Anmäl konto för utbetalning: Katrineholm har Sörmlands Sparbank som löneutbetalande bank. Du anmäler ditt konto antingen på bankkontoret på Köpmangatan 11, Katrineholm eller genom bankens e-tjänst Länk till annan webbplats.. Saknar du ett konto i Sparbankens register vid löneutbetalning kommer din ersättning att utbetalas via utbetalningskort.
 • Sammanträdesarvode: För deltagande vid sammanträden betalas arvode ut. Arvodet baseras på en fastställd procensats baserat på riksdagsmannaarvodet.
 • Förlorad arbetsinkomst: Vid deltagande på sammanträden har du har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Din arbetsgivare måste styrka och specificera din timlön via en blankett.
  Blanketten kan du själv skriva ut Pdf, 83.2 kB. eller hämta ut på stadshuset Gröna kulle eller hos din nämndsekreterare. Vid inkomstförändring ska ny blankett lämnas in. Blanketten lämnas in på stadshuset Gröna kulle eller hos din nämndsekreterare.
 • För ersättning vid övriga uppdrag som inte är sammanträde används en annan blankett. Pdf, 79 kB.
 • Förlorad semesterförmån: Förtoendevald utan fastställd uppdragsgrad har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Arbetsgivaren måste styrka beloppet via intyg. Kontakta lönesupporten för mer information: lonesupporten@katrineholm.se

Under ditt uppdrag som förtroendevald

 • Kallelse och handlingar till sammanträden publicerar i applikationen Lex-Meeting som finns installerad på din läsplatta. Kallelsen publiceras cirka en vecka innan sammanträdet, du får ett mail till din kommunala e-post när handlingarna är publicerade. Kallelser och protokoll publiceras även på hemsidan.
 • Styrande dokument som styr och reglerar kommunens verksamhet finns utlagt på hemsidan.
 • E-post som du skickar och tar emot är allmän handling som kan behöva diarieföras.
 • Arvode betalas ut för deltagande vid sammanträden eller övrigt uppdrag. Dessutom har man rätt att begära ersättning för kilometrersättning och förlorad arbetsinkomst. Detta görs vid sammanträdet via närvarolistan. Arvodet regleras via arvodesbestämmelserna.

Support för läsplattan

På stadshuset Gröna kulle får du hjälp och support med din läsplatta, kom förbi eller hör av dig till oss via kontaktuppgifterna längre ned.

Utbildning

Vid varje ny mandatperiod arrangeras utbildning för kommunens förtroendevalda. Utbildningen för mandatperioden 2023-2026 gick igenom följande områden:

Avsluta ditt uppdrag

 • Avsägelse av ett eller flera uppdrag skickas till kommunledningsforvaltningen@katrineholm.se
 • Avsägelsen måste godkännas genom beslut i kommunfullmäktige
 • När ditt uppdrag är avslutat ska läsplattan lämnas tillbaka till stadshuset Gröna Kulle. Den ska vara raderad och tömd på innehåll. Följ instruktionen Pdf, 194.8 kB. eller så hjälper vi dig på plats. Vi behöver då lösenkod och ev. lösenord till Apple-ID. Läsplattan kan inte köpas ut då de återanvänds av efterträdande politiker eller inom andra verksamheter.

Kontakt

Stadshuset Gröna Kulle

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag-torsdag klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:00, fredag klockan 08:00-12:00