/

Stöd till tonårsföräldrar

Är det verkligen så farligt om en tonåring dricker lite nån gång ibland? Spelar mitt ”nej” ens någon roll? Här får du veta vad forskningen visar, vilka argument som stämmer och vad ungdomarna själva faktiskt vill och behöver.

Med förståelse för att man inte kan ha 100 % koll på sin tonåring, ger vi föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till tonåringars relation till alkohol och andra droger.

Full koll.nu

Full koll finns för att hjälpa och peppa föräldrar och andra viktiga vuxna att säga nej till sin tonåring när det gäller alkohol och andra droger. Full koll drivs av Sveriges 21 länsstyrelser.

Ditt nej är viktigt!

På webbplatsen fullkoll.nu får du stöd kring hur du kan säga nej till din tonåring när det gäller alkohol och andra droger.

Ibland kan en tro att tonåringar inte vill att en pratar med dem alls. Men forskning visar att hela 9 av 10 tonåringar tycker att det är bra om föräldrar sätter tydliga gränser. Att du pratar med din tonåring om stort som smått spelar faktiskt lika stor roll. Det handlar om att bygga en nära och trygg relation. På fullkoll.nu hittar du exempel på hur du kan bygga den relationen och sätta tydliga gränser.

Kom ihåg: Du som förälder är viktig. Ditt nej är viktigt.
Läs mer på fullkoll.nu. Länk till annan webbplats.

Känner du oro för en ungdom eller vill du ha mer råd och stöd? Kontakta någon av nedanstående verksamheter i kommunen.

Familjeteamet

Familjeteamet ger stödinsatser för barn, unga och deras familjer. Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd i föräldrarollen.
Mail: familjeteamet@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 88
Besök: Västgötagatan 18, Ingång B

Mercur

Hos mercur kan du få rådgivning i alkohol-, spel- och drogfrågor för vuxna och ungdomar. Det finns även stöd för dig som är anhörig.
Mail: mercur@katrineholm.se
Telefon: 0150-576 94
Besök: Friggagatan 5, Katrineholm

Ungdomsteamet

Ungdomsteamet ger råd, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar upp till 21 år. De finns även tillgängliga för dig som vuxen som vill prata om ditt barn. Barn och unga i ålder 0 till 17 år som blivit utsatt för ett brott kan få extra stöd hos oss.
Mail: ungdomsteamet@katrineholm.se
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm