/

Mottagningsenheten Bryggan - utbildning för nyanlända grundskoleelever

I Katrineholms kommun finns en mottagningsenhet för elever i grundskolan som heter Bryggan. Bryggan ansvarar för kartläggning av nyanlända grundskoleelever, studiehandledning och modersmålsundervisning på grundskola och gymnasieskolan.

Utbildning för nyanlända

När nyanlända flyktingar kommer till Katrineholm tas de emot av Arbetsförmedlingen. Ensamkommande barn tas emot av socialförvaltningen.

Utbildning för barn och unga

Nyanlända med barn i förskoleålder får hjälp av Arbetsförmedlingen eller Katrineholms kommuns kontaktcenter att ansöka om förskola. Övriga kontaktar själva respektive förskola. Elever i förskoleklass blir placerade direkt i klass.

Elever från skolår 1-9 blir kartlagda på mottagningsenheten Bryggan. Kartläggningen ligger till grund för placering i klass.

Eleverna kartläggs i tre steg

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatoriskt är för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att använda i det här arbetet.

Nyanlända elever ska kartläggas i tre steg:

  • Steg 1, språk och erfarenheter
  • Steg 2, literacitet och numeracitet

När kartläggningarna 1 och 2 är klara flyttar eleven ut i sin ordinarie skola.

I ordinarie skola kan man sedan fortsätta att kartlägga eleven i de olika ämnena.

  • Steg 3, ämnesvis

Läs mer om kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utbildning för ungdomar - Bryggan

Bryggan är en sluss för nyanlända barn och ungdomar. Alla nyanlända elever ska få en likvärdig utbildning utifrån sina individuella behov och förutsättningar samt på samma villkor som för alla andra. Vårt uppdrag är att så fort som möjligt kartlägga tidigare kunskaper för att rektorerna ska kunna placera eleven i rätt årskurs och planera vilka resurser som ska sättas in.

Utbildning för vuxna

Nyanlända vuxna får utbildning i Samhällsorientering (SO) och möjlighet att läsa Svenska för invandrare (sfi) på Viadidakt i Katrineholm.

Modersmålsundervisning

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar språkutveckling och lärande inom olika områden. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål. Ungefär 800 elever i Katrineholms kommun deltar i modersmålsundervisningen varje läsår.

Läs mer om modersmålsundervisning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök om eller säg upp modersmålsundervisning

I vår e-tjänst kan du ansöka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om modersmålsundervisning.

För att säga upp modersmålsundervisning använder du blanketten Uppsägning av modersmålsundervisning. Pdf, 77.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till Bryggan

Telefon: 0150- 48 82 17
Mejl: bryggan@katrineholm.se
Besök: Stora Malmsvägen 13D Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Stora Malmsvägen 13D, 641 50 Katrineholm

Enhetschef

Marianne Jeppson
Telefon: 0150- 48 82 48
Mejl: marianne.jeppson@katrineholm.se

Handlingsplan mot trakasserier

Här kan du läsa Bryggans handlingsplan mot trakasserier. Pdf, 76.1 kB.