/
/

Boka lokaler & anläggningar

Söker du en anläggning för att spela fotboll, bandy eller basket? Eller vill du hyra en samlingslokal eller en båtplats?

Ska du besöka eller använda våra lokaler?

Detta gäller fram till och med den 24 januari:

 • Simhall, ishall, isarena, idrottshallar och andra lokaler är stängda. Exempel på andra lokaler är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och andra lokaler du kan hyra hos oss. Vi gör bara undantag för undervisning och yrkesmässig idrott (elit).
 • Vi hyr bara ut våra idrottsanläggningar till utomhusaktiviteter. Du som hyr måste följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.
 • Skolverksamhet fortsätter.
 • Har du ett periodkort för simhallen? Det blir förlängt med den tid som simhallen är stängd.

Läs mer om kommunens arbete med corona/covid-19.

Detta gäller från och med den 25 januari 2021:

Vi öppnar våra lokaler för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare. Det här är vi väldigt glada över, samtidigt måste vi förvalta förtroendet vi fått och tillsammans arbeta för att ordna en smittsäker verksamhet.

Våra lokaler öppnar för:

 • Föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare (träning)
 • Våra utomhusanläggningar och tennishallen är öppna för aktiviteter för alla.

Vi fortsätter att ha öppet i våra lokaler inomhus för:

 • Skolverksamhet
 • Yrkesverksam idrott (elit)

Max antal besökare i våra lokaler

För att kunna ha öppet så kan vi bara vara ett fåtal personer i varje lokal. Det är olika antal för varje lokal och det måste respekteras. Lista för lokaler och antal besökare kommer du från den 25 januari att hitta på den här sidan.

Stängt för allmänheten

Simhall, ishall, isarena, idrottshallar och andra lokaler är däremot fortsatt stängda för allmänheten, för tävlingar, matcher och läger. (Exempel på andra lokaler är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och andra lokaler du kan hyra hos oss.)

Har du ett periodkort för simhallen?
Det blir förlängt med den tid som simhallen är stängd.

Har din förening eller du som privatperson bokat våra lokaler?

Du som hyr måste följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Har du frågor?
Hör av dig till lokalbokningen eller kultur@katrineholm.se

Tänk på följande när ni har aktiviteter (oavsett om det är inomhus eller utomhus):

 • Följ Folkhälsmyndighetens råd.
 • Våra lokaler är enbart öppna för träning (inte match, tävling eller läger).
 • Det får endast vara ett begränsat antal besökare samtidigt. Varje lokal har egen maxbegränsning för hur många personer vi får vara för att klara 10 kvadratmeter yta per person. Lista för lokaler och antal besökare kommer du från den 25 januari att hitta på den här sidan.
 • Tvätta händer ofta och länge med tvål, minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit om du inte kan tvätta händerna.
 • Håll avstånd.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Dela inte utrustning med andra.
 • Stanna bara så länge du måste.
 • Undvik folksamlingar.
 • Undvik trängsel - vänta gärna utomhus tills aktiviteten börjar. Låt andra träna färdigt innan du går in i lokalen. Lämna lokalen så fort du är klar med din aktivitet. In- och utpassering i lokalen ska ske inom er bokade tid.
  Byt om hemma inför din aktivitet.
 • Res till och från aktiviteten på egen hand, inte med andra.
 • Träna i mindre grupper.
 • Hämta och lämna barn utomhus och undvika kontakt med andra.

Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen.

Beslut

Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på service- och tekniknämndens vägnar följande åtgärder för att begränsa smittspridningen:

a) Simhallen, ishall, isarena, idrottshallar och uthyrningsbara lokaler inomhus, exklusive tennishallen hålls stängda för allmänheten med undantag för förenings- och skolverksamhet samt yrkesmässig idrott (elit).
b) Redan utfärdade periodkort för simhallen förlängs med motsvarande tid som simhallen hålls stängd för allmänheten.
c) En förutsättning för uthyrning (till föreningar) är att anpassningar görs så att
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, rekommendationer och allmänna råd samt Lag (2021:4) följs och efterlevs.
d) Besluten gäller från och med den 25 januari till och med den 7 februari 2021.

Ärendebeskrivning

Med anledning av smittspridningen av covid-19 i landet lämnade regeringen 2021-01-21 besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner. Regeringen uppmanar fortsatt kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas från regeringens vädjan att stänga ner verksamheter.

Fritidsaktiviteter är viktiga för barn och ungas utveckling. Offentliga aktörer bör därför
återuppta verksamheterna för barn och unga födda 2005 och senare. Lokaler och
anläggningar bör således hållas öppna för barn- och ungdomsaktiviteter. Sådana
aktiviteter, såsom kulturskola, öppen fritidsverksamhet och aktiviteter inom
föreningslivet, som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning, bör fortgå i så stor utsträckning som möjligt om föreskrifter och allmänna råd kan följas. Bedömningen är att nyttan av att ha öppet överväger fördelarna med att hålla stängt. Barn och unga är inte drivande i pandemin. De negativa följder för barn och ungas hälsa som annars riskeras är betydande.

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19, den så kallade covid-19-lagen gäller och medför restriktioner och krav på
anpassningar.

För att förhindra smittspridning på gym- och sportanläggningar samt badhus har
Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och rekommendationer som kompletterar bestämmelserna i covid-19-lagen (HSLF-FS 2021:2). Föreskrifterna reglerar bl.a. antalet besökare, verksamhetsutövarens informationsansvar till besökare och om att hålla sig informerad om rekommendationer från myndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. Utöver detta gäller förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Ett brådskande ordförandebeslut fattas med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § då det är så pass brådskande att nämnden inte kan kallas in.

Vill du boka en lokal eller anläggning?

I vårt bokningssystemlänk till annan webbplats kan du boka gymnastikhallar, Tallåsaulan, Stadsparken, Ishallen med mera. Vi arbetar för att få in alla våra lokaler i bokningssystemet. Har du frågor om en specifik lokal, kontakta lokalbokningen.

Lokalbokningen

Mejl: lokalbokningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 50
Telefontider: klockan 10–13

Läger, cuper & evenemang

Sportcentrum är en av Sveriges mest samlade idrottsanläggningar där alla enheter ligger i anslutning till varandra. En tredjedel av Sveriges befolkning kan nå Katrineholm inom två timmars restid vilket gör Sportcentrum till en perfekt plats att förlägga träningsläger och liknande.

Vi kan ordna mat och övernattningsmöjligheter finns i i skolsalar eller hos våra samarbetspartners Olssons vandrarhem med 15 fyrabäddsrum eller Ekbackens sporthotell med 59 bäddar i 27 rum. På visitkatrineholm.selänk till annan webbplats kan du hitta fler alternativ.

Kontakta lokalbokningen för att få veta mer om vad vi kan erbjuda just er.

Lokstallet

För att boka en lokal i Lokstallet maila kultur@katrineholm.se.

Scenrummet på Perrongen

Här kan du ha spela teater, framföra musik, ha konferenser, föreläsningar med mera. Det finns projekt, duk, ljud och ljus. Det finns även dansspeglar. Det finns plats för 200 sittande personer. Maxantal 300 personer.

Teaterscenen Turbinen

Katrineholms nyaste teaterscen heter Turbinen. Turbinen är en såkallad black box och anpassad efter scenkonst och framför allt teater.

Vad är Turbinen?

Turbinen är en så kallad black box (svart låda). Ett tomt svartmålat rum som används framför allt inom teater. Spelplatser och publikplacering kan varieras på valfritt sätt från en uppsättning till en annan utan den traditionella strikta uppdelningen mellan scen och salong.

Varför Turbinen?

Turbin betyder virvel och omvandlar energi till rörelse och kraft. På samma sätt får scenkonst samhället att röra sig framåt.

Var finns scenen?

I Lokstallet, Östermalmsgatan 2.

Vad kan jag använda lokalen till?

Du får hyra lokalen för teater, föreläsningar med mera.

Hur många sittplatser finns?

Läktaren går att anpassa till antalet personer. Max 87 sittplatser.

Hur står är scenytan och finns det teknik?

10-12x6 meter med läktare. 10-14x10 meter utan läktare. Takhöjden är 4,8 meter. Lokalen är anpassad med ljud och ljus för teater. Projektor och duk går att ordna.

Är lokalen tillgänglighetsanpassad?

Loger och andra utrymmen är tillgängliga för rullstol. Handikapps-toaletter och hörslinga finns.

Skateparken

Katrineholms Skatepark går att abonnera för öppna evenemang. Maila dina önskemål till kultur@katrineholm.se

Kulturhuset Ängeln

För att boka en lokal på Kulturhuset Ängeln, mejla kultur@katrineholm.se.

Hörsalen

Hörsalen rymmer 80 personer i biografsittning. Alternativa möbleringar är kafésittning (60 personer) och lunchsittning (40 personer). Här finns ljud med hörslinga samt projektor.

Westberg

Westberg är ett sammanträdesrum för upp till 20 personer. Olika möbleringar är möjliga. Projektor och duk finns.

Vinterträdgården

Med väggar och tak av glas ligger Vinterträdgården som en oas mitt i biblioteket i Kulturhuset Ängeln. Här är du välkommen att äta din medhavda mat, läsa en tidning eller samtala med dina vänner. Mikrovågsugn finns.

Externa lokaler & anläggningar

För att boka nedstående lokaler, anläggningar och platser, kontakta repspektive uthyrare.

Olssonslänk till annan webbplats

Ekbackens vandrar hemlänk till annan webbplats

Djulö Campinglänk till annan webbplats

Katrineholms bowlingcenterlänk till annan webbplats

Boka båtplats

Önskar du båtplats? Vi erbjuder båtplatser vid Djulöbadet.

Kontakta lokalbokningen eller gör din ansökan härlänk till annan webbplats.

Vid elektronisk uppläsning, vänligen kontakta lokalbokningen.

Kontakt

Lokalbokningen

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13

Besök: Västgötagatan 18, Katrineholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Service- och teknikförvaltningen)