/

Underhåll av gator & vägar

Här kan du läsa om vårt arbete med snöröjning, sandupptagning och belysning - och vilket ansvar du som fastighetsägare har inom tätbebyggt område.

Belysning

8100 gatubelysningslampor lyser upp våra parker, vägar, gator, konst och torg i Kartineholms kommun. Två gånger per år gör vi en extra kontroll av alla lampor, en gång i februari och en gång i augusti. Då tänder vi lamporna i tur och ordning och kollar om de är hela och åtgärdar eventuella fel.

Dessutom gör vi kontroller en gång per månad under september-april av belysningen och ser över eventuella felanmälningar som inkommit. Vi lagar också det som är trasigt. För att se om lamporna fungerar så låter vi det lysa dagtid när vi är ute och jobbar.

Varför lyser det när det är ljust?

Våra gatubelysningsstolpar regleras efter när mörkret infaller om dagarna. Ibland händer det att lamporna lyser fast det inte är mörkt. Det kan bero på att vi gör kontroller av vår gatubelysning för att testa och se om det fungerar.

Var anmäler jag en trasig gatlykta?

Du kan antingen använda vår app för Felanmälan eller via vår e-tjänst Felanmälan.

När kommer ni och lagar en trasig gatubelysningsstolpe?

Så fort vi har fått in en anmälan så planerar vi för att laga belysningen. Beroende på vad som orsakar att lampan är släckt tar det olika lång tid att laga felet. En trasig ljuskälla ska i sämsta fall ta 1 (en) månad att laga i rådande rutin.

Fel som orsakar större mörkläggning än enstaka släckta lampor och kan vara orsakade av trafikskador, kabelfel eller styrsytemfel lagas omgående. Det kan ta tid att finna felet och reparera det.

Fastighetsägarens ansvar

Äger du en fastighet i tätbebyggt område? Då finns det regler som du behöver känna till.

Som fastighetsägare ansvarar du bland annat för att:

  • Hålla gångbanor rena - du ska snöröja och sopa upp sand.
  • Häcken inte blir för hög så att det blir dålig sikt och skapar en osäker trafikmiljö för gång-, cykel- och biltrafikanter.
  • Häcken inte växer ut över tomtgränsen och därmed hindrar framkomligheten för gång och cykeltrafikanter.

Klipp häcken rätt

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men ibland kan det bli lite för mycket av det goda, och det finns risk att buskar, träd och växter både på och utanför din tomt växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken och kan bli en trafikfara.

Öka trafiksäkerheten

Hjälp oss att öka trafiksäkerheten. För att förbättra sikt, framkomlighet, och underlätta gatuunderhållet, uppmanar vi alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret för att minska olycksriskerna och att sikten är god.

Höjd på häck och fri höjd över gång-, cykel- och körbana

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  • Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån.
  • Över en gångbana ska den fria höjden vara minst 2,5 meter.
  • Över en cykelbana ska den fria höjden vara minst 3,2 meter.
  • Över en körbana ska den fria höjden vara mins 4,6 meter.

Detaljer och skisser

Läs gärna vår handbok i hur du klipper häcken rätt Pdf, 15.1 MB.

Snöröjning och halkbekämpning

Du som är fastighetsägare har ansvar för snöröjning och halkbekämpning på gångbanor i anslutning till din fastighet. Det innebär att du ska se till så att gångbanan är framkomlig och halkbekämpad. Undantaget är om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö (plogvall). Ta bort föremål som är i vägen för plogbilarna på trottoaren, till exempel byggsäckar.

Snö från tak, uppfart och liknande ska läggas upp på den egna tomten. Snön får alltså inte köras ut på gator eller läggas i plogvallen.

Om du av hälsoskäl eller dylikt inte får eller kan skotta finns möjligheten att vända sig till någon entreprenör som kan hjälpa till. Sök på "snöskottning Katrineholm" så kan du hitta flera alternativ.

Parkering

Har du ett särskilt parkeringstillstånd för dig själv eller en anhörig som rörelsehindrad? Flytta gärna bilen under servicedagen/natten om du har möjlighet eftersom det underlättar snöröjningsarbetet. Då snöröjs din parkeringsplats samtidigt som övriga gatan.

Sandupptagning

Du som är fastighetsägare kan göra att arbetet med sandupptagning går fortare genom att du sopar upp och tar bort sanden från gångbanorna utanför din fastighet innan vi sopar gatorna.

Felanmäl till oss

Om du har behov av att uppmärksamma oss på exempelvis höga häckar, skadegörelse eller något annat är du välkommen att använda vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din app-butik. Med din hjälp kan vi snabbt åtgärda eventuella fel. Du kan även använda vår e-tjänst för felanmälan.

Vilka vägar tar kommunen hand om?

Katrineholms kommun ansvarar för vägar och gator inom tätbebyggt område, huvudgator och bostadsgator. Övriga vägar är Trafikverkets ansvar eller enskilda vägar som fastighetsägare eller vägsamfällighet äger.

Vill du veta vilka vägar som vi tar hand om?

På Trafikverkets hemsida kan du se en karta över Sveriges vägar och vem som är ansvarig väghållare. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felanmälan infrastruktur och offentlig miljö

Telefon vardagar klockan 8-16: 0150-570 00
Telefon utanför kontorstid: 0150-571 69