/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Under augusti och september månad tänder vi och kollar alla lampor i gatubelysningen på dagtid i Katrineholm och i våra kransorter. För att kunna se om någon lampa är trasig kommer det att lysa, även på dagen. Det är precis som det ska vara för att vi ska kunna se vilka lampor som är trasiga och vilka som är hela. Vi kommer under arbetet att laga de fel som vi hittar.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kan innebära att personal och arbetsredskap behöver röra sig ute i trafiken men det är alltid möjligt att ta sig fram på platsen för bilist, gående och cyklist.

Tid för arbetet: Augusti och september 2021
Utförare: Vattenfall
Kontakt: Daniel Lagmyr, drifttekniker service- och teknikförvaltningen, nås via växel på telefonnummer 0150-570 00.

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas. Länk till annan webbplats.

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats.

Nu omvandlar vi Köpmangatans västra del till ett gångfartsområde. Vi skapar nya ytor för dig som går och cyklar, och gör miljön fin med nya trädplanteringar.

Såhär påverkas trafiken

Under byggtiden kommer Köpmangatan att vara enkelriktad och med körriktning endast västerut. Behörig trafik och boende på Köpmangatan kommer att kunna ta sig fram via en tillfällig omledning i ena körriktningen: Fredsgatan>Drottninggatan>Köpmangatan. Följ aktuell vägvisning.

När: ombyggnationen startar den 12 april och beräknas vara färdig till hösten 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Hans Gahn, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Nu bygger vi cirkulationsplats i korsningen Oppundavägen/Västgötagatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

När: ombyggnationen startar den 31 maj och beräknas vara helt klar vintern 2021.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Philip Landeman, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Det är mycket tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är det pågående bygget av den nya vårdbyggnaden vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.