/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Under sommaren (vecka 27-28 samt 32-33) kommer vi att utföra förbättrings- och beläggningsarbeten på flera gator i Katrineholm.

Så här påverkas trafiken

I samband med arbetet kan trafiken påverkas tillfälligt om entreprenören vid behov stänger av gatan, delar av ett körfält eller gång- och cykelbana. Följ tillfälliga orangea vägvisningsskyltar. Vid delar av arbetet kommer det vara parkeringsförbud på den aktuella gatan. Entreprenören kommer att informera om detta i förväg til boende i närområdet.

Vecka 27 utförs fräsningsarbete på följande gator:

 • Djulökvarnsvägen
 • Västgötagatan mellan Oppundavägen och Upplandsgatan
 • Floragatan mellan Forssjögatan och Trädgårdsgatan
 • Trädgårdsgatan samt delar av Jägaregatan och Östermalmsgatan
 • Bryggaregatan mellan Storgatan och Bondegatan
 • Västra Fredsgatan mellan Mejerigatan och Fredsgatan

Vecka 28 (preliminärt) utförs beläggninsarbete på följande gator:

 • Djulökvarnsvägen
 • Västgötagatan

Vecka 32 och vecka 33 (preliminärt) utförs beläggninsarbete på följande gator:

 • Floragatan
 • Trädgårdsgatan
 • Bryggaregatan
 • Västra Fredsgatan

När: 1 juli till 18 augusti (preliminärt).
Entreprenör: NCC.
Kontaktperson: Enheten Gata/Anläggning på service- och teknikförvaltningen.
Telefon: 0150-570 00.

Vi fortsätter utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar området runt Vasavägen och Fredsgatan till en trygg och lustfylld lågfartsgata.

Så här påverkas trafiken

Sträckan mellan Fredsgatan-Linnévägen på Vasavägen är just nu öppen för dubbelriktad trafik. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen.

Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.


Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats

I kvarteret Havsörnen i östra Katrineholm pågår förberedelser inför byggnation av
58 nya bostäder. Just nu bygger vi gator och VA-ledningar (för vatten och avlopp). I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Ringvägen och Malinbodavägen.

När: byggarbetet pågår till och med sommaren 2019.
Byggherre: Katrineholms kommun.
Mer information:
projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.

Trafikverket reparerar bron över Värnaån på väg 643 söder om Valla. Arbetet inleds måndag den 19 augusti och planeras att pågå i nästan två månader. Under byggtiden kommer vägen att vara avstängd.

Bron över Värnaån på väg 643 är en så kallad rörbro där vattnet leds genom ett stålrör. Stålet har kraftiga rostangrepp som påverkar bärigheten, därför behöver hela röret bytas ut.

Hur påverkas du som trafikant?

Trafikverket behöver stänga av bron och leda om trafiken enligt den här kartanlänk till annan webbplats. Skyltar som visar omledningsvägen kommer även att finnas på plats. Trafikverket stänger av vägen den 19 augusti klockan 07:00 och planerar att öppna den igen i början på oktober, när de är klara med arbetet.

Mer information: slänk till annan webbplatse Trafikverkets webbplats för att läsa mer om arbetet.länk till annan webbplats

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider sommaren 2019: måndag till torsdag klockan 8 till 16. Fredag klockan 8 till 15. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare