/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Eriksbergsvägen och Vasavägen avstängd nattetid vecka 48

Under vecka 48 kommer vi under fyra nätter klockan 22-06 att stänga av delar av Vasavägen och Eriksbergsvägen för vägarbete. Det är alltså sträckan mellan kvarnenkorsningen och blå hästen (Linnévägen-Fredsgatan).

Så här påverkas trafiken

Trafiken omleds via Malmgatan. Följ aktuell vägvisning på platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan: arbetet pågår klockan 22-06 under vecka 48.
Kontakt: Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Fredsgatan - ny gc-bana

Nu bygger vi en gång- och cykelbana på Fredsgatan mellan Hantverkaregatan och Vasavägen. Vi planterar även träd och ordnar ny belysning på sträckan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken är nu öppen i båda riktningarna. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan: arbetet startar den 25 april och beräknas vara färdigt innan 25 november.
Kontakt:
Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Jungfrugatan - ny belysning

Från den 10 oktober och cirka en månad framåt ska vi byta ut gatubelysningen på Jungfrugatan i Katrineholm. Vi hoppas du har överseende med arbetet som kan innebära vissa störningar. Arbetet planeras att pågå under oktober månad med start 10 oktober. Anledningen är att vi behöver byta ut gatubelysningen och laga det som är trasigt.

Såhär påverkas trafiken

Under den här tiden kommer arbetsfordon att röra sig i området och arbetet kan orsaka visst buller och i viss mån även påverka trafiken tillfälligt. Vi ber dig ha överseende med detta.

Kan du hjälpa oss?

Har du en häck som gränsar mot trottoaren? I så fall vill be dig om hjälp! Kan du klippa din häck så att den inte växer över tomtgränsen och runt gatubelysningen? Häckar som växer över tomtgränsen och ut på trottoaren eller vägen försvårar vårt arbete med att byta gatubelysningen.

Tidplan: arbetet startar den 10 oktober och beräknas vara färdigt en månad senare. Uppdatering: Arbetet pågår även november ut.
Kontakt: Johan Larsson, arbetsledare på service- och teknikförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Trädgårdsgatan - ny belysning

Nu ökar vi tryggheten genom att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen på Trädgårdsgatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet startar i mitten av november och vara färdigt våren 2023.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vingåkersvägen - arbete med ledningar

Från den 21 november och cirka två veckor framåt ska Tekniska Verken genomföra ledningsarbeten längs med Vingåkersvägen i Katrineholm. Arbetet innebär att de kommer att gräva och schakta längs med Vingåkersvägen (riksväg 52). Arbetet planeras att pågå två veckor med start måndag 21 november. Anledningen är att Tekniska Verken ska lägga nya ledningar och arbeta med befintliga el-ledningar i marken. Det kommer innebära parkerings- och stoppförbud på vissa av de närliggande gatorna under arbetets gång.

Såhär påverkas trafiken

Under den här tiden kommer arbetsfordon att röra sig i området och arbetet kan orsaka visst buller. Följ aktuell hänvisning på plats eller instruktioner från personal.

21-25 november (vecka 47) kommer trafiken att stängas av i en (1) riktning mot centrum och ledas om via Odlarevägen, Ljungvägen och Högmossevägen.

28 november - 2 december (vecka 48) kommer trafiken att stängas av i en (1) riktning mot centrum och ledas om via Värmbolsvägen och Rönngatan. Under denna period kommer det inte gå att stanna eller parkera på Rönngatan för att säkerställa framkomligheten.

Kan du hjälpa oss?

Välj om möjligt annan färdväg under arbetet och följ tillfälliga stopp- och parkeringsförbud.

Tidplan: arbetet startar den 21 november och beräknas vara färdigt två veckor senare.

Kontakt: Hör av dig till Tekniska Verken, kontaktuppgifter finns på deras hemsida Länk till annan webbplats.
eller Andreas Törnberg, montör, telefon: 0150-579 38

Österleden - ny cirkulationsplats samt övergångställe och cykelpassage

Nu förbättrar vi trafiksituationen på Lövåsen och bygger en cirkulationsplats i korsningen Videvägen/Österleden samt ett övergångsställe och cykelpassage över Österleden.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Följ aktuell vägvisning och kör försiktigt. Gående och cyklister kommer att ha möjlighet att passera runt arbetsområdena på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: arbetet startar vecka 37 och beräknas vara klart vecka 48.
Ansvarig entreprenör: Bygg & Schakt.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Österleden - sprängningar

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen i Katrineholm. Det här medför att delar av Österleden behöver stängas av under cirka 15 minuter per dag, med start den 16 maj och beräknas vara färdigt under hösten 2022. Avstängningen kommer att ske på delar av och i anslutning till Österleden. Sprängningar kommer att återupptas vecka 44 och planeras pågå till och med vecka 46.

Så här påverkas trafiken

Avstängningen kommer att pågå under cirka 15 minuter varje dag (måndag till torsdag). Avstängningen kommer att äga rum någon gång mellan klockan 13.30 och 16. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Trafikanter får vänta tills vägen öppnas igen, efter cirka 15 minuter.

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Tidplan: arbetet startar den 16 maj och väntas vara klara under hösten 2022.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.