/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Kerstinbodagatan avstängd för genomfart

13 mars till 3 april stänger vi av Kerstinbodagatan för genomfart på sträckan mellan Vingåkersvägen och Torggatan för byte av ventiler i fjärrvärmen.

Så här påverkas trafiken

Kerstinbodagatan mellan Vingåkersvägen och Torggatan blir avstängd för genomfart den 13 mars till den 3 april. Fordon får köra förbi platsen via Kerstinbodagatan – Torggatan – Mejerigatan- Vingåkersvägen och omvänt. På del av Torggatan kommer det under arbetets gång vara förbud för att stanna och parkera. Anledningen är att underlätta framkomlighet för trafiken. Gående och cyklister kommer att kunna passera området på ett trafiksäkert sätt. Följ aktuell skyltning på plats och var förberedd på att det kan bli lite längre körtid.

Tidplan

Arbetet pågår 13 mars – 3 april.

Mer information och kontakt

Har du frågor om arbetet? Hör av dig till:
Martin Westöö, Tekniska Verken
Telefon: 013-20 80 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Kyrkogårdsvägen - ny gång- och cykelväg

På norra delen av Kyrkogårdsvägen kommer vi att anlägga en gång- och cykelväg i grus.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas i så stor omfattning men viss störning kan ske. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan: arbetet beräknas pågå under våren 2023.
Kontakt: Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Lövåsenområdet - sprängningar

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen-området i Katrineholm. I första etappen 2023 kommer grusvägen från RV 55/57 in till Siggetorparstugan att stängas av periodvis under 5-10 minuter av trafikvakter under sprängningen.

Så här påverkas trafiken

Sprängningarna startar 9 januari och kommer att pågå till 30 juni, det blir upp till 3 avstängningar per dag som pågår i cirka 5-10 minuter. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Trafikanter får vänta tills vägen öppnas igen, efter cirka 10 minuter.

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Tidplan: 9 januari - 30 juni
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Trädgårdsgatan - ny belysning

Nu ökar vi tryggheten genom att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen på Trädgårdsgatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet pågår och kommer vara klart under senare delen av våren 2023.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Valla - asfaltering

Under våren kommer vi att asfaltera flera gator i Valla. Anledningen är att vi behöver byta ut den gamla asfalten och lägga ny. De gator som berörs är:

 • Björkövägen - sträckan från Vasavägen till Värmlandsgatan
 • Oppundavägen sträckan från Värmlandsgatan - Dalagatan
 • Dalagatan

Så här påverkas trafiken

Under våren kommer arbetsfordon att röra sig i området och arbetet kan orsaka visst buller. Vid olika tillfällen kommer trafiken stängas av tillfälligt. Följ aktuell skyltning på plats och var förberedd på att det kan bli lite väntan vid in- eller utfart till fastigheter på gatorna som asfalteras. Prata med personal på plats om du behöver passera arbetsområdet när arbete pågår.

Du kan hjälpa oss!

Bor du längs med gatorna och har en häck som gränsar mot trottoaren eller vägen? I så fall vill be dig om hjälp! Kan du klippa din häck så att den inte växer över tomtgränsen och ut i gatan? Häckar som växer över tomtgränsen och ut på trottoaren eller vägen försvårar vårt arbete. Kanske har du leksaker eller förvaring som gränsar till vägkanten? Om du har möjlighet - flytta gärna fotbollsmål och liknande längre in på tomten.

Tidplan

Arbetet planeras att starta under vecka 10 och avslutas senare under våren 2023.

Mer information och kontakt

Har du frågor om arbetet? Hör av dig till:
Andreas Larsson, arbetsledare service- och teknikförvaltningen
Telefon: 0150-570 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Vasavägen - förbättrad trafiksäkerhet

Nu ökar vi trafiksäkerheten på södra delen av Vasavägen (i närheten av Svartbäcksvägen).

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2023.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vingåkersvägen - Rönngatan

Under våren och sommaren kommer vi att gräva nya ledningar i området och göra om delar av Vingåkersvägen för att öka trafiksäkerheten. Det innebär bland annat att gång- och cykelbanan kommer att flyttas till andra sidan vägen och att gatan blir smalare.

Det här händer under våren och sommaren

Arbetet planeras att starta under våren, så fort tjälen går ur backen. Vi räknar med att vara klara senare under sommaren 2023. Arbetet sker i etapper och vi gör det tillsammans med Tekniska verken.

 • Sträckan inre Vingåkersvägen - Rönngatan kommer att vara avstängd i perioder. Vi tar ett kvarter i taget.
 • Busshållplatser kommer att stängas av tillfälligt och flyttas under tiden för arbetet. Mer information från Sörmlandstrafiken kommer att finnas på de berörda hållplatserna i god tid.
 • Vi kommer vi att gräva om ledningar i området och byta ut gamla ledningar till nya.
 • Flytt av gång- och cykelbanan till motsatta sidan av vägen (i direkt anslutning till gräsremsan).
 • Gatan kommer att bli smalare, för att bredda GC-banan och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.
 • Vi kan behöva stänga av elen i kortare perioder

Så här påverkas trafiken

Vi hoppas du har överseende med arbetet som kan innebära vissa störningar för dig som bor i området. Vid olika tillfällen kommer trafiken stängas av tillfälligt eller i längre perioder. Följ aktuell skyltning på plats och var förberedd på att det kan bli lite väntan om du ska in eller ut ur en fastighet. Prata med personal på plats om du behöver passera arbetsområdet när arbete pågår.

Gående och cyklister kommer att kunna passera området på ett trafiksäkert sätt under hela arbetet. Följ aktuell skyltning. Håll utkik efter tillfälliga busshållplatser och ändrade busstider, aktuell information om din resa finns på sormlandstrafiken.se Länk till annan webbplats.

Parkerar du i dagsläget din bil på inre Vingåkersvägen? Hitta gärna en ny parkeringsplats längs med gator i närområdet.

Så ökar vi trafiksäkerheten på din gata

 • Ny gång- och cykelväg som inte passerar korsningar
 • Förbättrad sikt
 • Färre utfarter mot Vingåkersvägen

Kontakt

Har du frågor om arbetet? Hör av dig till:

Markus Mellstrand, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0150-570 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Johan Kuhlin, projektledare Tekniska Verken
Telefon: 013-20 80 00 (växel), vardagar klockan 8-16

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.