/
/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Det är mycket tung trafik runt Kullbergska sjukhuset. Anledningen är det pågående bygget av den nya vårdbyggnaden vid Kullbergska sjukhuset. Framkomligheten är inte påverkad men var uppmärksam när du är ute i trafiken.

Mer information och kontakt
Läs mer om arbetet på Region Sörmlands webbplatslänk till annan webbplats

Vi fortsätter utvecklingen av Katrineholms nya stråk och förvandlar området runt Vasavägen och Fredsgatan till en trygg och lustfylld lågfartsgata.

Så här påverkas trafiken

Sträckan mellan Fredsgatan-Linnévägen på Vasavägen är just nu öppen för dubbelriktad trafik. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt under hela ombyggnationen.

Kontaktperson: Projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.
Mer information: läs mer om omvandling av genomfarten till stråk.


Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan i Katrineholm. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats.

Här kan du se vilken del av Fredsgatan som påverkas.länk till annan webbplats

Ansvarig/entreprenör: NCC och Region Sörmland.
Mer information: läs mer om byggprojektet på Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats

I kvarteret Havsörnen i östra Katrineholm pågår byggnation av 58 nya bostäder. I samband med byggnationen kan det periodvis förekomma trafikstörningar på angränsande gator: Ringvägen och Malinbodavägen.

När: byggarbetet pågår till och med våren 2020.
Byggherre: externa byggaktörer.
Mer information:
projektledare Johan Ekstrand, samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon: 0150-571 45.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare