/

Upptäck Katrineholms natur

Katrineholm erbjuder fina möjligheter till att ge sig ut i naturen. Här finns rikliga tillgångar av åsar och sjöar. Här finns även de flesta typiska mellansvenska naturtyper representerade. De mest värdefulla områdena är Hjälmaröarna, odlingslandskapet i de centrala delarna av kommunen och skogsområdena runt sjöarna Näsnaren och Hålvetten.

I Katrineholms naturkarta hittar du bland annat vandringsleder, badplatser, naturreservat, utegym, lekplatser och andra spännande och vackra platser i Katrineholms kommun. 

 • Inspirerande bilder och korta texter guidar dig rätt i naturen.
 • Du kan också dela just din favorit med dina vänner via sociala medier.
 • Besök gärna webbsidan eller ladda ner appen och ge dig ut redan nu! 

Naturkartan finns både som webbsida och som app för smarta telefoner. 

Naturkartan som webbsida hittar du härlänk till annan webbplats

Ladda ner naturkartan i App Store (iPhone)länk till annan webbplats

Ladda ner naturkartan i Google Play (Android)länk till annan webbplats 

Har du förslag på förbättringar?

Vi arbetar ständigt med att utveckla Naturkartan och lägger in fler platser och mer information. Saknar du någon plats? Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

I Södermanland finns 157 naturreservat. 18 av dem ligger inom Katrineholms kommuns gränser. Reservaten bjuder på fina upplevelser i allt från blomstrande ängsmarker och trolska barrskogar till karga skärgårdsöar.

Hitta till Katrineholms kommuns naturreservat med hjälp av Naturkartanlänk till annan webbplats

Läs mer om Södermanlands naturreservat på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Tornstugan vid fågelsjön Näsnaren nordväst om Katrineholm räknas som ett av de förnämsta fågeltornen i landet. Tornstugan består av en drygt 80 kvadratmeter stor byggnad med ett sju meter högt utsiktstorn. 

Fakta om Tornstugan

Tornstugan är ritad av arkitekt Björn-Olof Köllner, Östra Vingåker. Den invigdes 2009 av Södermanlands landshövding Bo Könberg. Byggnaden uppfördes inom ramen för ett kommunalt investerings- och sysselsättningsprojekt för långtidsarbetslösa. Länsstyrelsen har bidragit med pengar via den statliga programsatsningen på kommunal naturvård. 

Öppettider

Tornstugan hålls öppen av föreningsmedlemmar från Ornitologiska föreningen och Naturvårdsföreningen. Vid andra tider kan du via en trappa på tornets utsida komma upp till en balkong för fri sikt över sjön. 

Utlåning av Tornstugan

Tornstugan kan bokas av skolklasser, förskolor, fritidsverksamheter, arbetsplatser, föreningar och sällskap. I Tornstugan finns en naturutställning samt material för utomhuspedagogik. Fyra stycken bord och 30 stycken ihopfällbara stolar finns även att använda. Tornstugan har ingen el, vatten eller avlopp. Det finns tillgång till utedass, som även är tillgänglighetsanpassat.

Om du vill boka Tornstugan gör du det via Katrineholms kommuns lokalbokning.

Katrineholms kommun, Katrineholm och Vingåkers Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Katrineholm anordnar dessutom öppet hus i Tornstugan några gånger per år. Se Katrineholms kommuns evenemangskalenderlänk till annan webbplats för mer information.

Tillgänglighet

Vägen till Tornstugan går genom en bred stig i skogen från parkeringsplatsen vid allén till Katrineholms gård. Gångvägen, cirka 600 meter genom Tornskogen, är jämn och bred. Intill det nya fågeltornet finns ett stort upphöjt trädäck som rörelsehindrade enkelt kan nå för att se ut över sjön. 

Hitta hit

Läs mer om Tornstugan och hitta hit via Naturkartan.länk till annan webbplats

Om du vill fiska i Katrineholms kommun vill vi tipsa dig om att besöka Fiskekartan.selänk till annan webbplats
Fiskekort kan du bland annat köpa på Katrineholms Turistinformationlänk till annan webbplats på Stationsplan 1 i Katrineholm.

I Katrineholms kommun vill vi främja biologisk mångfald genom att bevara några av våra mest sällsynta och hotade växter och djur. Vi vill också ge dig som bor i eller besöker Katrineholm en möjlighet att lära känna dessa arter. Här kan du läsa mer om Katrineholms åtta ansvarsarter och även se en kortare film om dem.

 

Vad är en ansvarsart?

En kommunal ansvarsart är en ovanlig och hotad art som finns på flera ställen inom kommunens gränser. Dessa växter och djur finns oftast i ovanliga naturmiljöer. I Katrineholms kommun har vi utsett följande åtta ansvarsarter: 

 1. Bombmurkla
 2. Trumgräshoppa
 3. Fältgentiana
 4. Hållav
 5. Piploka
 6. Ljungsnärja
 7. Svarthakedopping
 8. Storlom

Sex av våra åtta ansvarsarter är idag klassade som hotade. De andra två, Svarthakedopping och Storlom, är ganska sällsynta men i Katrineholms kommun har vi tur då det finns gott om dem. 

Faktabroschyr om våra ansvarsarter

Ladda ned en faktabroschyr om våra ansvarsarterPDF 

Finansiering av arbetet med lokala ansvarsarter

Arbetet med att identifiera Katrineholms kommuns åtta ansvarsarter har medfinansierats av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag) och Naturskyddsföreningen i Katrineholm.

Lona-logotyp

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. 

Till invasiva främmande arter räknas bland annat

 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Lupin

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Så här rapporterar du fynd av invasiva främmande arter

Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheternalänk till annan webbplats när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada.

Om du misstänker att du har en invasiv främmande art på din mark behöver du som fastighetsägare försöka bekämpa den.

Vi på Katrineholms kommun vill hindra spridning av invasiva arter genom att förhindra blomning, frösättning och rotskott. Vi tar tacksamt emot tips och information om var i kommunen det finns samlingar av någon av ovanstående arter, både på kommunens mark och privatägd mark.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm