/

Temamånad för psykisk hälsa

Katrineholm ska må bättre. År 2022 är ett hälsoår för Katrineholms kommun. Vi vill öka kunskapen kring hälsa och förstärka den i kommunen, därför kommer vi jobba med temat hälsa på olika sätt.

Syftet med temamånaden

Från den internationella suicidpreventiva dagen 10 september till världshälsodagen för psykisk hälsa 10 oktober, kommer suicidprevention och psykisk hälsa att uppmärksammas extra i Katrineholm genom föreläsningar och aktiviteter. Syftet är att uppmuntra till samtal och öka kunskapen om att förebygga suicid och psykisk ohälsa, skapa större medvetenhet och förståelse samt minska stigma och negativa attityder kring ämnet. Vi tjuvstartar redan 8 september. Följ programmet nedan!

Program

8 september - "Hur mår våra barn och unga i Sörmland?"

Hur mår våra barn och unga i Sörmland, vad är vårt ansvar som vuxna och vad behöver vi göra i våra roller som professionella eller som medmänniskor? Årligen tar cirka 1500–1600 personer sitt liv i Sverige och ungefär 10 000–15 000 närstående drabbas. Efterlevande är en riskgrupp för psykisk ohälsa och löper tre gånger så stor risk att själva begå suicid. Barn som är närstående är en särskilt sårbar grupp. Nationell statistik visar även att suicid ökat med cirka en procent per år för 15-24 åringar och att suicid är den vanligaste dödsorsaken för åldersgruppen. (Karolinska Institutet) Barnkonventionen är lag, trots detta upplever en av sex unga i Sverige att de har psykisk ohälsa. Ett enda barn som mår dåligt är ett barn för mycket.

Region Sörmland, Länsgemensamt regionalt stöd socialtjänst och vård samt länets nio kommuner arrangerar ett webbinarium.

Tid: 9.00 - 12.00

Digital webbinarium via Teams

Anmälan: Trygga & förebygga barn & ungas rätt till psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

9 september - "Livsviktiga snack" - Suicide zero

Barn som kan sätta ord på sina känslor mår bättre. Forskning visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet. I denna föreläsning får du kunskap och tips om hur du som vårdnadshavare kan rusta ditt barn för livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar. Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

För dig som vuxen av Region Sörmland & länsgemensamt regionalt stöd (socialtjänst och vård) samt länets nio kommuner tillsammans med Suicide zero.

Tid: 12.00 - 13.20

Digital föreläsning

Anmälan: Livsviktiga snack - rusta ditt barn för livet! Länk till annan webbplats.

13 september - Personligt ombud

Personligt ombud bjuder in till en presentation av verksamheten och frågor. Personligt ombud är ett stöd som finns i Katrineholm och Flen och är till för dig som är 18år och äldre med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Tid: 13.30-15.00

Digitalt event via Teams

Anmälan: personligaombud@katrineholm.se. Möteslänk skickas därefter ut.

13 september - "Vad är normal glömska?"

Kommunens demenssjuksköterska informerar och svarar på frågor kring minnesproblematik.

Tid: 13.30 - 15.00

Adress: Drottninggatan 21

Anmälan sker via Anhörigcentralen: 0150-57860

13 september - "Vad är dagverksamhet för äldre?"

Föreläsning av personal från dagverksamheter för äldre.

Tid: 15.00 - 16.00

Adress: Drottninggatan 21

Anmälan sker via Anhörigcentralen: 0150-57860

13 september - Sandbäcksgårdens promenader

Sandbäcksgårdens promenader inträffar varje tisdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00 - 11.30

Adress: Sandbäcksgården

Anmälan: Ingen föranmälan.

14 september - Ljusmanifestation

Vi tänder ljus för de som inte längre är med oss och uppmärksammar den suicidpreventiva dagen.

Tid: 19.00-21.00

Adress: Mer information kommer.

Anmälan: Mer information kommer.

15 september - Personligt ombud

Personligt ombud bjuder in till en presentation av verksamheten och frågor. Personligt ombud är ett stöd som finns i Katrineholm och Flen och är till för dig som är 18år och äldre med långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Tid: 10.30-12.00

Digitalt event via Teams

Anmälan: personligaombud@katrineholm.se. Möteslänk skickas därefter ut.

15 september - Våga fråga föreläsning

Suicide Zero bjuder in till en digital föreläsning där de pratar om fakta och myter kring självmord. Att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.

Tid: 18-19.30

Digital föreläsning

Anmälan: Våga fråga - en utbildning om hur du som medmänniska kan rädda liv Länk till annan webbplats.

17 september - Hälsodag på Spetebyhall

En hälsodag med föredrag av näringsfysiologen Fredrik Paulún, prova på yoga, mjuk träning, mindfullness och meditation med Berit och Britt-Marie från Attendere, caféservering med nyttig fika och försäljning av litteratur inom hälsa. En dag med kost, motion och stresshantering.

Tid: Mer information kommer.

Plats: Spetebyhall

Anmälan: Mer information kommer.

19 september - "Spring tills du dör" - Teaterföreställning

Spring tills du dör är en självbiografisk föreställning om basketspelaren Nora som under sina tonår drabbas av en ätstörning. Först får hon beröm för sina prestationer men snart märker föräldrarna att allt inte står rätt till. Publiken får följa en ung kvinnas resa som med hjälp av sin familj bestämmer sig för att det finns så mycket mer i livet än träning och mat och att hon duger oavsett hur mycket hon presterar.

Föreställningen har ett direkt publiktilltal och är humoristisk men utan att väja för det mörker och isolering som en person som lider av en ätstörning ofta drabbas av.

Tid: Mer information kommer.

Plats: Tallåsaulan

Anmälan: Mer information kommer.

20 september - "Måste man vara frisk och lycklig för att ha ett bra liv?"

Magnus Werner har återhämtat sig från bipolär sjukdom typ 1 och lever idag ett bra liv fyllt med välmående och arbetar heltid. Han har lärt sig hur man kan leva med en daglig psykisk smärta och samtidigt trivas med livet. Magnus pratar även om vikten av sorgbearbetning, att ha strategier och vikten av att arbeta strukturerat för att uppnå hälsa.

Tid:12-13.30

Digital föreläsning

Anmälan: Måste man vara frisk och lycklig för att ha ett bra liv? Länk till annan webbplats.

20 september - Sandbäcksgårdens promenader

Sandbäcksgårdens promenader inträffar varje tisdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00 - 11.30

Adress: Sandbäcksgården

Anmälan: Ingen föranmälan.

22 september - Öppet hus på Socialförvaltningen

Den förebyggande resursenheten (famljeteamet, ungdoms teamet och multiteamet) bjuder in till öppet hus och informerar om insatser för barn och vårdnadshavare 0-18år.

Tid: 15.00-18.00

Adress: Västgötagatan 18, ingång B

Anmälan: Ingen föranmälan.

27 september - Sandbäcksgårdens promenader

Sandbäcksgårdens promenader inträffar varje tisdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00 - 11.30

Adress: Sandbäcksgården

Anmälan: Ingen föranmälan.

28 september - Återhämtning i naturen

Annica Pettersson, mindfulnessinstruktör, bjuder in till en lugn och sinnesbaserad upplevelse i vacker naturmiljö.

Tid: 9.00-11.00

Plats: Gatstuberg

Anmälan: annica.pettersson@katrineholm.se

28 september - Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

Region Sörmland bjuder in till en inspirerande fysisk konferens. En regional mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning. Dagen vänder sig till dig som arbetar med och för barn och unga 0-25 år och är yrkesverksam inom länets kommuner, Länsstyrelsen, ideell sektor, Region Sörmland samt andra för temat, relevanta verksamheter i Sörmland. 

Tid: 9.00-15.30

Plats: Tallåsskolan aula förmiddag och Safiren eftermiddag.

Anmälan: Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga Länk till annan webbplats.

29 september - Frisk&fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Känner du dig osäker på hur du ska bemöta en person du misstänker har en ätstörning eller känner du att du inte har tillräckligt med kunskap vad det faktiskt innebär att vara drabbad? Vill du lära dig mer om ätstörningar, bemötande och hur du skapar förutsättningar för att färre personer ska drabbas av ätstörningar? Detta är en föreläsning för både yrkesverksamma, föreningar, anhöriga och allmänt intresserade.

Tid: 14.00- 16.00

Plats: Perrongen, scenrummet, Östermalmsgatan 2

Anmälan: Anmälan till föreläsning om ätstörningar och dess bemötande Länk till annan webbplats.

29 september - Yoga

Annica Pettersson, yogalärare, bjuder in till en mjuk och kravlös yogastund.

Tid: 8.00-9.00

Plats: Malmgatan 2

Anmälan: annica.pettersson@katrineholm.se

29 september - Existentiell hälsa

Kicki Oljemark guidar oss i ett samtal om existentiella frågor och existentiell hälsa. Det blir en kväll för dig själv och vad det innebär att vara människa. Kicki Oljemark är utbildningsledare på Katrineholms kommun samt lektor på Mälardalens universitet inom ledarskap och existentiell och humanistisk psykologi. Kvällen genomförs i samarbete med Humanisterna i Öst.

Tid: 17.30-19.30

Plats: Hörsalen på Kulturhuset Ängeln

Anmälan: Mer information kommer.

3 oktober - Självledarskap med Mia Törnblom

Självledarskap innebär att vara grundad i sig själv och att ha god självkännedom.
När man utgår från sig själv och fattar beslut utifrån tro och tillit, istället för oro och rädsla ges förutsättning att leva det liv man önskar. Under denna inspirationskväll kommer Mia dela med sig av metoder och tekniker för att arbeta med självledarskap

Tid: 18.00-20.00

Plats: Tallåsaulan

Anmälan: Boka biljetter till Självledarskap med Mia Törnblom Länk till annan webbplats.

4 oktober - Att vara förälder till barn med NPF

Med värme och hopp skildrar Abdinassir hur livet inte riktigt blev som det var tänkt. Det blev neuropsykiatriska utredningar, besök på alla särskolor i hela Stockholm, anhörigkurser, egen utmattning och dagliga samtal med skoltaxin. Men det blev också många framsteg, en stark gemenskap och inte minst – en varm och nära familjerelation.

Genom sin berättelse ger Abdinassir exempel på konkreta verktyg som har fungerat för honom och hans familj. Abdinassir är Hjärnkollsambassadör.

Tid: 18.00-20.00

Plats: Tallåsaulan

Anmälan: Mer information kommer.

4 september - Sandbäcksgårdens promenader

Sandbäcksgårdens promenader inträffar varje tisdag och hålls av Kyrkan. Vi promenerar ca 1h och fikar med kaffe och smörgås efteråt till självkostnadspris. Välkommen att promenera med oss!

Tid: 10.00 - 11.30

Adress: Sandbäcksgården

Anmälan: Ingen föranmälan.

6 oktober - Öppet hus på Anhörigcentralen

Kom och träffa oss från anhörigstödet, personligt ombud, demenssjuksköterskan och fritidsassistenten på den internationella anhörigdagen.

Tid: 14.00-18.00

Plats: Drottninggatan 21

Anmälan: Ingen föranmälan.

6 oktober - Föreläsning om Feelgood böcker

Författarna Jenny Fagerlund och Caroline Säfstrand pratar om Feelgood i böcker och livet, ger tips, inspiration och utmanar sig själva.

Tid: 18.00-20.00

Plats: Hörsalen på Kulturhuset Ängeln

Anmälan: Mer information kommer.

10 oktober - "Livsviktiga snack"

Barn som kan sätta ord på sina känslor mår bättre. Forskning visar att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet. I denna föreläsning får du kunskap och tips om hur du som vårdnadshavare kan rusta ditt barn för livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utveckling, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar. Materialet är helt baserat på boken Livsviktiga snack, som tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

För dig som vuxen av Region Sörmland & länsgemensamt regionalt stöd (socialtjänst och vård) samt länets nio kommuner tillsammans med Suicide zero.

Tid: 12.00 - 13.20

Plats: Digital föreläsning

Anmälan: Livsviktiga snack - rusta ditt barn för livet! Länk till annan webbplats.


Att må dåligt

Det är vanligt att må dåligt ibland. Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du känner dig orolig, ledsen eller stressad. Att hålla sunda vanor när det gäller sömn, mat och fysisk aktivitet kan hjälpa. Du kan också behöva prata med någon för att må bättre igen.

Vad kan man göra själv?

Dina känslor påverkas av vad du gör, vilka situationer du befinner dig i och hur du tänker om dig själv och saker som händer i ditt liv. Dessa faktorer går att påverka, om man vill och är beredd att göra medvetna förändringar.

  • Försök att acceptera dina känslor
  • Prata med någon
  • Öva på att vara närvarande i nuet
  • Gör meningsfulla aktiviteter som får dig att må bra
  • Styr din uppmärksamhet från dina tankar till aktiviteter du mår bra av
  • Ta hand om kroppen genom tillräckligt med vila, sömn och fysisk aktivitet

Läs mer på vårdguiden Att må dåligt - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. eller kika närmre på tips på utbildningar och filmer nedan.

Du behöver inte vara ensam med dina tankar. Hör av dig till:

Lokalt

Din kurator på vårdcentralen, i skolan och på ungdomsmottagningen

Mercur, telefonnummer 0150-576 94, Mercur på webben

Anhörigcentralen, telefonnummer 0150-57860, Anhörigcentralen på webben

Familjeteamet, telefonnummer 0150-575 88, Familjeteamet på webben

Ungdomsenheten, telefonnummer 070-283 62 55 

Personligt ombud Personligt ombud | Katrineholms kommun Länk till annan webbplats.

Broschyr Vill du ha hjälp? Guide för dig med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats.

Miranda Kvinno- och tjejjour, telefonnummer 0150-780 44

Nationellt

Mind för psykisk hälsa  Länk till annan webbplats.erbjuder information om olika stödlinjer

Föräldralinjen, telefonnummer 020-85 20 00

BRIS, telefonnummer 166111

Äldrelinjen, telefonnummer 020-22 22 33

Vårdguiden, telefonnummer 1177

Självmordslinjen, telefonnummer 90101 eller via deras chatt Länk till annan webbplats.

SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (SPES), telefonnummer 020-181800

Om läget är akut, ring 112

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Via stödlistan: Psykisk hälsa i kristid Länk till annan webbplats. finns råd och länkar till information, tips och stöd för psykisk hälsa i kristid. Stödlistan påbörjades under pandemin och utvecklas löpande med avseende på kriser i Sverige och i vår omvärld, nu senast kriget i Ukraina.

Fem huskurer för psykisk hälsa

Visste du att du kan stärka dig själv med enkla knep? Samtliga huskurer baseras på forskning om psykisk hälsa och välmående. Följ med ut i naturen när Katrineholms kommuns hälsoutvecklare Annica Pettersson diskuterar de fem huskurerna för psykisk hälsa tillsammans med Josefin Lundin som är kommunikatör. Du kan också läsa mer om de fem huskurerna på SKR:s sida för uppdrag psykisk hälsa. Länk till annan webbplats.

 

 

Suicide Zero - Våga fråga utbildningar

SuicideZero erbjuder kostnadsfria utbildningar Länk till annan webbplats. i Våga Fråga kontinuerligt. Kolla om det finns någon föreläsning som passar dig.

Din psykiska hälsa - Information, tips och råd

Din psykiska hälsa Länk till annan webbplats. samlar information, tips och råd till allmänheten när det gäller psykisk hälsa.

Mind - Vara Nere Länk till annan webbplats.

Vara Nere – Mind Länk till annan webbplats. har tagit fram en baskunskap kring psykisk hälsa som är förpackat på en rad olika sätt. Ett instagramkonto, en kunskapsportal, en ledarutbildning, en podd och studiecirkelmaterial.

Stör döden - Utbildning för skolpersonal

Stör Döden Länk till annan webbplats. är en utbildning för lärare somsyftar till att ge lärare stöd i arbetet med elevernas psykiska hälsa. Genom den digitala utbildningen får lärare med sig nya tankar, kunskap och strategier samt större trygghet i arbetet med elevernas psykiska hälsa.

För alla unga - Utbildning i psykisk hälsa

För alla unga Länk till annan webbplats. är ett utbildningamaterial som utvecklats för högstadiet och är anpassad till ungdomars behov och förutsättningar och som lärare kan använda som en del i undervisningen.

Kunskapsguiden - Om psykisk hälsa

Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Kunskapsguiden har tagit fram material och utbildningar för psykisk hälsa hos äldre personer. Länk till annan webbplats.

Kunskapsguiden har även tagit fram information och filmer för barn och unga Länk till annan webbplats. på flera språk.


Poddar

Här kan du ta del av fyra olika mindfullnessövningar Länk till annan webbplats. med fokus på att hitta lugn och landa i nuet.


Stanna upp i vardagen

Annica Petterson ger dig tips och råd om hur du stannar upp i vardagen - och hur du kan ta ditt andetag till hjälp.

 


Här hittar du två inspirationsfilmer med tips på paus-övningar du kan göra i vardagen. På jobbet, hemma, på promenaden eller var du vill.

 

Skulle du vilja engagera dig under månaden för psykisk hälsa?

SPES (SPES är en förkortning för Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd) och är en rikstäckande ideell organisation som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid. Alla som är verksamma i SPES har själva mist någon närstående genom självmord.

Kontaktpersoner i Katrineholm:

Glenn Hellgren, E-post: glenn.hellgren@spes.se

Viveca Olovsson. E-post: viveca.olovsson@spes.se

Kontakt

Temamånad psykisk hälsa