/

Ungdomsteamet

Vi finns till för dig och med oss kan du prata om nästan allt. Behöver du stöd för du har hamnat i en jobbig situation? Vi hjälper dig! Vi stöttar dig som är ung och om det behövs stöttar vi även dina föräldrar. Hör av dig!

Ungdomar hänger i stadsparken.
Foto: Hanna Maxstad

Ungdomsteamet arbetar med råd, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar upp till 21 år. Detta görs genom uppsökande verksamhet, samverkan med andra aktörer, samtal och behandlingsinsatser av olika slag. Ungdomsteamets huvudsakliga målgrupp är ungdomar i riskzon.

På ungdomsteamet finns också fältassistenter som arbetar relationsskapande och trygghetsskapande för ungdomar, genom förebyggande och uppsökande arbete till exempel på skolor, fritidsgårdar och ute på stan.

Vill du träffa oss?

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Kontakt

Ungdomsteamet

Telefon: 070-283 62 55 (mottagningen), 076-719 53 17, 076-517 27 94 (fältassistenter)

Besök: Västgötagatan 18, ingång B, Katrineholm