/

Kris

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris, så kallad hemberedskap.

Information vid kris

Om en allvarlig och omfattande händelse inträffar i kommunen läggs information ut på den här webbplatsens startsida.

Bra länkar om krisinformation:

Hemberedskap – din egen förberedelse för kris

Vid en störning i samhället, till exempel översvämningar, skogsbränder eller militära konflikter är det viktigt att ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Varje hushåll behöver kunna klara en vecka utan ström.

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Mydigheten för samhällsbydd och beredskap (MSB) har koll på vad du kan göra redan nu och vad som alltid är bra att ha hemma. Se till att vara förberedd.

Förbered dig för kris (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB har tagit fram korta filmer som beskriver hemberedskap för mat, vatten, värme och kommunikation. Se filmerna från MSB på youtube. Länk till annan webbplats.

Vatten vid kris

Sörmland Vatten och Avfall har ansvar för vatten i Katrineholms kommun. På deras webb finns mer information (Sörmland Vatten och Avfall). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För din egen beredskap kan du tappa i flaskor och förvara dem mörkt och kallt. Det kan vara bra att ha vid fler situationer.

MSB har också information om vatten på sin webb Tillgång till vatten i kris (msb.se) Länk till annan webbplats..

Skyddsrum

Om du i händelse av kris inte har möjlighet att evakuera dig till en säker plats finns det ett antal skyddsrum i kommunen. Via Katrineholmskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du enkelt se var olika typer av service finns, bland annat närmsta skyddsrum - klicka på Risk och beredskap i menyn till vänster. Samma karta finns även på msb.se.

Vilket skyddsrum tillhör jag?

Du tillhör inte ett specifikt skyddsrum. Vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Hur många får plats i skyddsrummen i Katrineholm?

Katrineholm har 218 skyddsrum enligt MSBs karta. Det finns cirka 28 000 platser i dem och cirka 7 miljoner platser i alla våra skyddsrum i Sverige.

Det finns inte skyddsrum så att det räcker till precis hela befolkningen i Sverige, det är inte tanken. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet till skydd i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. De som bor på landsbygden kanske själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Får jag ta med djuren till skyddsrummet?

Nej, skyddsrummen är avsedda för människor. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av att det kan finnas allergiska personer i skyddsrummen. Svenska Blåstjärnan är en frivilligorganisation som arbetar med dessa frågor. På deras sida finns det ett kontaktkort Länk till annan webbplats.. Där kan du skriva vem som tar hand om ditt/dina djur om du inte kan göra det själv.