/

Fälla träd på kommunal mark

Här får du mer information om vad som gäller vid trädfällning på kommunal mark, hur du anmäler träd som utgör en risk med mera.

Två stammar av två träd, mellan stammarna ser man solen. Bilden är tagen på sommaren under en solnedgång.

Ansöka om trädfällning

Om du har önskemål om att fälla träd eller sly på kommunal mark ska du skicka in en ansökan till: felanmalan@katrineholm.se

Utifrån din ansökan gör vi ett besök samt en bedömning på plats, därefter återkommer vi till dig.

Det här tar vi hänsyn till i din ansökan

 • Är trädet farligt för husägaren/allmänheten?
 • Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål?
 • Hur påverkar en fällning växtligheten under trädet? Kommer det att uppstå problem på grund av tillväxt av sly?
 • Är trädet skyddsvärt? Till exempel värnar vi extra om våra ekar och ädellövträd.
 • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde.
 • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Det här tar vi generellt inte hänsyn till

 • Att smågrenar och löv från kommunens träd blåser in på privatägd mark.
 • Att träd står i vägen för paraboler, TV-antenner och stör mottagningen.
 • Att träd skuggar solpaneler.
 • Att träd skuggar tomt, hus, uteplats, pooler eller dylikt.
 • Att träd skymmer utsikt.
 • Att träden orsakar allergi.
 • Att trädet har en fauna som uträttar sina behov på underliggande föremål.

Fälla träd utan tillstånd

Att själv fälla träd och sly på kommunens mark är inte tillåtet.

Fälla träd på egen tomt

Om du vill fälla gamla träd på din egen tomt kan du behöva samråda detta med Länsstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Anmäla träd som utgör en risk

Om du vill anmäla ett träd som har fallit eller utgör en risk på något vis kan du använda dig av vår tjänst felanmälan.

Träd gör nytta

Träd gör stor nytta. De renar vår luft, skänker skugga vid värmeböljor, fångar regnvatten vid skyfall, tar upp och lagrar in koldioxid och utgör boplats för många fåglar och insekter. De ger oss också en grön och skön miljö för rekreation.

Kontakt

Felanmälan infrastruktur och offentlig miljö

Felanmälan dygnet runt: katrineholm.se/felanmalan
Telefon vardagar klockan 8-16: 0150-570 00
Telefon utanför kontorstid: 0150-571 69 (obs, endast för akuta ärenden)