/
/

Styrdokument i förskolan

Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för förskolan.

Skolplan

Katrineholms förskolor och skolor bygger på öppenhet och tydlighet samt utveckling, trygghet och närhet. Varje möte ska kännetecknas av det lustfyllda lärandet i ett 1-19-årsperspektiv. Alla barn och elever, oavsett kön och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Katrineholms kommuns skolplan 2016-2019PDF

Likabehandlingsplaner

Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska stärna barnens lika rättigheter och innebär att förskolan aktivt och målinriktat måste arbeta med att förhindra all kränkande behandling. Likabehandlingsplanen redovisar hur det arbetet går till.


Asplundens förskola (Sköldinge)
Likabehandlingsplan Asplundens förskola 2019-2020PDF

Backa förskola
Likabehandlingsplan Backa förskola 2019-2020PDF

Berguvens förskola
Likabehandlingsplan Berguvens förskola 2019-2020PDF

Bie förskola
Likabehandlingsplan Bie förskola 2019-2020PDF

Björkviks förskola
Likabehandlingsplan Björkviks förskola 2019-2020PDF

Borgens förskola
Likabehandlingsplan Borgens förskola 2019-2020PDF

Fågelbo förskola (Forssjö)
PDF
Likabehandlingsplan Fågelbo förskola 2019-2020PDF

Gersnäs förskola
Likabehandlingsplan Gersnäs förskola 2019-2020PDF

Guldregnets förskola
Likabehandlingsplan Guldregnets förskola 2019-2020PDF

Häringe förskola (Valla)
PDF
Likabehandlingsplan Häringe förskola 2019-2020PDF

Karossens förskola
Likabehandlingsplan Karossens förskola 2019-2020PDF

Lasstorps förskola
Likabehandlingsplan Lasstorps förskola 2019-2020PDF

Mysaks förskola
Likabehandlingsplan Mysaks förskola 2019-2020PDF

Norrgårdens förskola
Likabehandlingsplan Norrgårdens förskola 2019-2020PDF

Näverstugans förskola
Likabehandlingsplan Näverstugans förskola 2019-2020PDF

Påfågelns förskola
Likabehandlingsplan Påfågelns förskola 2019-2020PDF

Regndroppens förskola
Likabehandlingsplan Regndroppens förskola 2019-2020PDF

Rävens förskola (Julita)
Likabehandlingsplan Rävens förskola 2019-2020PDF

Saltkråkans förskola
Likabehandlingsplan Saltkråkans förskola 2019-2020PDF

Stavstugans förskola
Likabehandlingsplan Stavstugans förskola 2019-2020PDF

Sörgårdens förskola
Likabehandlingsplan Sörgårdens förskola 2019-2020PDF

Tjäderns förskola
Likabehandlingsplan Tjäderns förskola 2019-2020PDF

Trädgårdens förskola
Likabehandlingsplan Trädgårdens förskola 2019-2020PDF

Ängstugans förskola (Strångsjö)
Likabehandlingsplan Ängstugans förskola 2019-2020PDF

Örnens förskola
Likabehandlingsplan Örnens förskola 2019-2020PDF

Handlingsplan vid hot och våld

Handlingsplan vid hot och våld, förskolaPDF

Handlingsplan för språkutveckling

Språkutvecklingsplanen är framtagen av en grupp bestående av språkutvecklare, lärare, logoped, specialpedagog och förskollärare verksamma i Katrineholms kommun. Tanken är att planen, som vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund, ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål, men då det finns ett behov av extra stöd kring flerspråkiga barn/elever har den delen fått ett större utrymme.

Handlingsplan för språkutveckling 2019-2020PDF

Handlingsplan för matematikutveckling

Handlingsplan har tagits fram av en grupp bestående av förskollärare, matematiklärare och speciallärare. Syftet med handlingsplanen är att matematikutvecklingen inom Katrineholms skolor ska ske i ett F-19 perspektiv och som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå målen med matematiksatsning (PISA 2015) som fastslagits av Bildningsnämnden.

Handlingsplan matematikutveckling 2019-2020PDF

Jämställdhetsintegrering

Den här strategin är framtagen för att visa på hur bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund för strategin samt i slutet praktiska exempel på hur vi idag, 2019, gör för att integrera jämställdhetsarbetet.

Strategi för hållbar jämställdhetsintegreringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster