/

Återvinning & avfall

I Katrineholms kommun kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall vid Vika återvinningscentral. Du kan även lämna ditt sorterade avfall till din närmaste återvinningsstation. Här kan du läsa mer om avfallshanteringen i Katrineholms kommun.

Läs om hur du hanterar bygg- och rivningsavfall här.

Avfall som kan skada människor eller miljö får inte slängas i den vanliga soptunnan eller hällas i avloppet utan måste tas om hand på särskilt sätt. Farligt avfall ska lämnas till Vika återvinningscentral Länk till annan webbplats. i Katrineholm. 

Exempel på farligt avfall

 • Lösningsmedel – lacknafta, thinner, fotogen och aceton
 • Spillolja och oljefilter
 • Färg-, lack- och limrester
 • Syror och alkalier – batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
 • Bekämpningsmedel, kemiska produkter och fotokemikalier
 • Småbatterier, glödlampor, lågenergilampor och lysrör
 • Kvicksilverhaltigt avfall – termometrar
 • Smått elavfall

Mer information

Läs mer om hur du hanterar farligt avfall via Sörmland Vattens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vem hämtar mitt hushållsavfall?

Sörmland Vatten och Avfall AB ansvarar för sophämtning, latrintömning och slamsugning vid fastigheter i Katrineholms kommun. 

Beställ hämtning av hushållsavfall var fjärde vecka

Vill du att hushållsavfallet från ditt en-och tvåbostadshus eller fritidshus ska hämtas var fjärde vecka beställer du det hos Sörmland Vatten och Avfall AB Länk till annan webbplats..

En förutsättning för att få beställningen utförd är att du anmält att du komposterar allt matavfall som uppkommer i ditt hushåll till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om vi godkänner din anmälan om kompostering skickar vi en kopia på beslutet till Sörmland Vatten. Du får sedan kontakta Sörmland Vattens kundservice på telefon: 0150-800 100 och meddela att du önskar förlängt hämtningsintervall.

Här anmäler du att du vill kompostera ditt matavfall. Länk till annan webbplats.

Ansök om gemensam avfallsbehållare

Fastighetsägare eller hyresgäst med gemensam tomtgräns kan ansöka om gemensam avfallsbehållare.

Här ansöker du om gemensam avfallsbehållare Länk till annan webbplats.

Ansök om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Kommer du inte att använda din bostad under en längre sammanhängande tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Här ansöker du om uppehåll i hämtning av ditt hushållsavfall Länk till annan webbplats.

Kompostera ditt matavfall

Om du vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla det till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här anmäler du att du vill kompostera ditt matavfall. Länk till annan webbplats.

Du vet väl om att du kan lämna ditt elavfall direkt i närmaste butik som säljer elprodukter i Katrineholm? Det är enkelt att bli av med elavfallet samtidigt som du gör en god sak för vår miljö.


Så här fungerar det

Sedan den 1 oktober 2015 kan du numera lämna in din trasiga elektronik i butiker som säljer elprodukter. Du behöver inte visa något kvitto men oftast gäller att du behöver köpa en produkt som liknar den som du vill lämna in, till exempel en mobiltelefon. Ansvaret för att ta emot elavfall skiljer sig en del beroende på butikens storlek. 

Köp en – lämna en

För alla försäljare av elprodukter, oavsett storlek, gäller principen en mot en. Det innebär att försäljaren är skyldig att ta emot trasig elektronik när du köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion. 

Alla butiker som säljer elprodukter ska:

 • Gratis ta emot en produkt med motsvarande funktion när du köper en ny produkt i affären, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten.
 • Ge dig information när du köper en ny vara om din möjlighet att lämna in elavfall.
 • Lämna insamlat elavfall till godkänt insamlingssystem. 

Vissa butiker tar emot obegränsad mängd småelektronik

Butik som har en försäljningsyta för elprodukter större än 400 kvadratmeter ska:

 • Gratis ta emot all typ och obegränsad mängd av elavfall som är mindre än 25 cm.
 • Gratis ta emot en produkt med motsvarande funktion när du köper en ny produkt i affären, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten.
 • Ge dig som köper en ny vara information om din möjlighet att lämna in elavfall.
 • Lämna insamlat elavfall till godkänt insamlingssystem. 

Exempel på elavfall

Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall. Till exempel:

 • mobiltelefon
 • rakapparat
 • elvisp
 • hörlurar
 • lysrör
 • lågenergilampor
 • tvättmaskin
 • dammsugare
 • glödlampor
 • leksaker med inbyggda batterier
 • klockor
 • tv- och radioapparater
 • datorer

Lämna på återvinningscentral

Du har alltid möjlighet att lämna in ditt elavfall på Vika återvinningscentral i Katrineholm. På Vika kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp, trädgårdsavfall som kompost och ris. Det finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig till rätta. Som privatperson är det gratis att lämna avfall. Se mer information i högerspalten. 

Varför ska det sorteras?

Elavfall kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt. Vid sortering plockas elavfallet isär och de olika delarna tas omhand beroende av material. Metaller återvinns, plaster och andra delar förbränns och farligt avfall behandlas enskilt – allt för att minska den negativa miljöpåverkan. 

Mer information

Läs mer om elavfall på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. 

För företagare:
Läs mer om producentansvar, insamling och återvinning av elektronik och batterier på El-Kretsens webbplats Länk till annan webbplats.


Nedskräpning är förbjudet enligt miljöbalken. Förbudet riktar sig till alla, även markägare och gäller utomhus och på platser där allmänheten har insyn eller tillgång till. Trots det är nedskräpning vanligt och upplevs som ett växande problem i samhället. Nedskräpade platser upplevs otrevliga, otrygga och kostar kommun och skattebetalare stora summor varje år.

Vad innebär nedskräpning?

Med nedskräpning menas avfall som slängts eller lämnats på en plats där det inte hör hemma. Det kan vara hushållssopor, glas, bilar, möbler, fimpar, snus, godispapper, engångsgrillar, hemelektronik och trädgårdsavfall. En fastighet som förvarar många saker kan ge ett stökigt intryck och kan även det räknas som nedskräpning.

Från och med 30 september 2021 är det böter från 800 kronor vid nedskräpning.

Anmäl nedskräpning

Anmälan om nedskräpning gör du som ett klagomål till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du kan lämna ditt klagomål via mejl, telefon eller brev eller via våra e-tjänster. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på den här sidan.

Vill du lämna in en anonym anmälan är det viktigt att du informerar oss om att du vill vara anonym.

Vid anmälan vill vi gärna ha följande uppgifter:

 • Vilken fastighet/plats det rör sig om
 • Typ av avfall
 • Mängden avfall
 • När det kommit dit och hur länge det legat där
 • Om det finns en föroreningsrisk
 • Om det finns några uppgifter om vem som skräpat ner.

I de fall där det är känt vem som skräpat ner, ligger ansvaret på nedskräparen att städa upp och en polisanmälan kan göras mot nedskräparen. Även privatpersoner kan göra en polisanmälan direkt om de vet vem som skräpat ner.

Vid frågor gällande grannosämja, djur som far illa eller arbetsmiljöfrågor ska du ta kontakt med polis, länsstyrelse eller arbetsmiljöverket.

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Nedskräpning vid återvinningsstationerna anmäler du till sopor.nu Länk till annan webbplats.. Här kan du även anmäla om det finns behållare som behöver tömmas.

Håll Sverige Rent

Katrineholms kommun deltar varje år i Håll Sverige rents kampanj Skräpplockardagarna Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer om skräp? Läs mer och gå med i Håll Sverige rent Länk till annan webbplats..

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt. 

Det här gäller i Katrineholm

Det är endast polisen, Katrineholms kommun och Trafikverket som har rätt att forsla bort fordon som utgör hinder eller trafikfara. Den praktiska hanteringen av flyttning av fordon ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för i Katrineholms kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper även privata markägare med flytt av fordon i vissa fall. 

Vem står för kostnaden av flytt av ett fordon?

Kostnaden för att flytta ett fordon samt övriga kostnader är fordonsägaren skyldig att stå för. När ett fordon ska flyttas från privat mark fakturerar samhällsbyggnadsförvaltningen markägaren, som i sin tur söker ersättning från fordonsägaren.

Om du vill skrota din bil

När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en godkänd bilskrotare. 

Så här anmäler du övergivna fordon

Allmän plats
De fordon som övergivits på allmänna platser anmäls till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Du kan kontakta oss via mejl, telefon eller brev. 

Privat mark
Om du upptäcker fordon som har övergivits på privat mark ska du anmäla det till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet.

Som markägare ska du fylla i blanketten Begäran om flyttning av fordon på privat mark Länk till annan webbplats. och sedan skicka in den till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäler du fordonet till Trafikverket.

För att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas behöver vi din hjälp. När du slänger avfall på en återvinningsstation behöver förpackningarna ska vara helt tömda och någorlunda torra. Om du har förpackningar gjorda av flera material så sorterar du efter det material som du uppskattar väger mest.

Plastförpackningar

Exempel: flaskor, burkar, plastpåsar, refillpaket, plasttuber, chipspåsar och frigolit. 

 • Ta av korkar och lock.
 • Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de
  ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen.
 • Plastprodukter som inte är förpackningar, till exempel möbler och leksaker, ska du lämna som grov- eller hushållsavfall på Vika återvinningscentral. Länk till annan webbplats.
 • Returflaskor lämnar du mot pant i butik.

Pappersförpackningar

Exempel: pasta-, mjölk- och juicepaket, papperspåsar, skokartonger, toarullar och
wellpapplådor.

 • Platta till och vik ihop.
 • Lägg mindre förpackningar i större för att spara utrymme.

Metallförpackningar

Exempel: konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler, lock och tomma färgburkar.

 • Böj in vassa lock på konservburken. Låt korken på tuber sitta kvar.

Glasförpackningar

Exempel: flaskor och burkar av färgat eller av ofärgat glas.

 • Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter respektive material.
 • Sortera färgade och ofärgade glasförpackningar i rätt behållare.

Tidningar

Exempel: dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer,
pocketböcker och skriv/ritpapper.

 • Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar.

Anmälan om installation av annan toalett än vattentoalett samt ansökan om eget omhändertagande av slam, latrin eller annat toalettavfall

Om du ska installera en annan toalett än vattentoalett (exempelvis en fritidstoalett/mulltoalett/torrtoalett) ska du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vill du själv ta hand om det slam, latrin eller annat toalettavfall som uppstår på din egen fastighet ska du ansöka om det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Du gör din anmälan eller ansökan via samma blankett.

Här anmäler du installation av annan toalett än vattentoalett samt eget omhändertagande av slam Länk till annan webbplats.

Ansökan om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare

Är det en låg belastning på din avloppsanläggning kan du ansöka om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare.

Här ansöker du om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare Länk till annan webbplats.

Ansökan om förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar

Under förutsättning att belastningen är låg på din avloppsanläggning, och att problem eller besvär för människors hälsa och miljön inte uppstår, kan du som fastighetsägare få göra förändringar i hämtning av filtermaterialet. Ansökan om förändrat tömningsintervall lämnas till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det ordinarie tömningsintervallet för filtermaterial från fosforfällande anläggningar är vartannat år vid permanentboende och vart tredje år vid fritidsboende.

Här ansöker du om förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar Länk till annan webbplats.

Beställ slamtömning

Behöver du beställa en slamtömning? Då gör du det direkt via Sörmland Vattens webbplats. Länk till annan webbplats.

På Vika återvinningscentral kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp, trädgårdsavfall som kompost och ris.

Det finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig till rätta. Som privatperson är det gratis att lämna avfall om du kommer med personbil och släp. På återvinningscentralen finns även Myrorna samt Hjärta till hjärta. Till dem kan du skänka kläder och andra textilier. 

Vika Återvinningscentral i Katrineholm Länk till annan webbplats.

På en återvinningsstation får du slänga tidningar och förpackningar av:

 • Plast
 • Papper
 • Metall
 • Glas
 • Batterier (vissa återvinningsstationer)

Var finns återvinningsstationerna?

På sidan Hitta återvinningen - Sopor.nu Länk till annan webbplats. kan du se var återvinningsstationer finns.

Vem ansvarar för återvinningsstationerna?

I Katrineholm ansvarar Sörmland Vatten för skötseln av återvinningsstationerna runt om i kommunen från och med 1 januari 2024.

Rapportera behov av städning eller tömning

Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller behållare som behöver tömmas kan du rapportera och felanmäla genom att besöka sopor.nu Länk till annan webbplats.

Avfall kan i vissa fall återanvändas för anläggningsändamål. Det kan exempelvis handla om avfall såsom jord- och schaktmassor, betong och tegel. Om du ska återanvända avfall behöver du ibland ansöka om tillstånd eller göra en anmälan innan arbetet påbörjas. Anmälan gör du hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen och tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Anmäla eller ansöka om tillstånd?

 • Om du ska återvinna avfall som inte klassas som farligt, och där föroreningsrisken klassas som ringa risk behöver du göra en anmälan hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Du kan ibland behöva göra en anmälan även om avfallet har nivåvärde under mindre än ringa risk. Det kan exempelvis vara om stora mängder avfall ska användas eller om området där avfallet ska placeras är känsligt. Stäm av med samhällsbyggnadsförvaltning om du är osäker på om du behöver göra en anmälan.
 • Om du ska återvinna avfall som inte klassas som farligt, men där föroreningsrisken klassas som mer än ringa risk behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.
 • Du behöver inte göra en anmälan eller ansöka om tillstånd om du ska återvinna avfall där föroreningsrisken klassas som mindre än ringa risk, så länge kraven för att anläggningen utgör återvinning är uppfyllt.

Vad innebär de olika nivåvärdena?

Mindre än ringa risk, ringa risk och mer än ringa risk är nivåvärden som anger både föroreningshalterna i avfallet samt utlakningen från avfallet. Mer information om nivåvärden kan du hitta på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats. 

Påverkas naturmiljön av åtgärden?

Om naturmiljön påverkas av åtgärden på ett väsentligt sätt ska samråd hållas tillsammans med Länsstyrelsen, även om avfallet har nivåvärde under mindre än ringa risk. Kontakta Länsstyrelsen.

Skicka in din anmälan i tid

Du behöver skicka in din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Du gör din anmälan direkt via blanketten Anmälan om avfall i anläggningsändamål. Länk till annan webbplats.

Tänk på det här

 • Du kan behöva skicka in kompletteringar om din anmälan inte är tillräckligt utförlig
 • Du får påbörja arbetet tidigast sex veckor efter det att du har gjort en anmälan, om inte samhällsbyggnadsförvaltningen bestämmer något annat.
 • En avgift för handläggning av ditt ärende kommer att tas ut enligt gällande taxa. Vi fattar beslut om avgift separat.

Vid rådfrågning är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Läs mer om avfall i anläggningsändamål på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.