/

KlimatTisdag

Tillsammans med våra skolelever arbetar vi för att ta fram underlag till en ny klimatstrategi för Katrineholms kommun. Vi kallar konceptet KlimatTisdag och bjuder in alla skolor och förskolor att delta i arbetet.

Foto: Stina Järperud

Välkommen till ett klimatpositivt Katrineholm!

Katrineholms kommun ska ta fram en klimatstrategi för hur vi ska bli en klimatpositiv kommun. Med klimatpositiv kommun menar vi en kommun som inte påverkar klimatet negativt och där vi hanterat de utmaningar som klimatförändringen medför.

Vi vet:

 • Att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 – det har regeringen beslutat.
 • Att våra nuvarande klimatpåverkande utsläpp är 8 ton per person och år – och att detta måste minska till 1 ton per person och år om vi ska lyckas begränsa klimatförändringen till 1,5 grader.
 • Att våra klimatpåverkande utsläpp främst orsakas av hur vi reser, vad vi konsumerar och hur vi bor.
 • Att klimatförändringen kommer medföra att det blir varmare, att nederbörden (regn och snö) ökar och att vädret kommer bli mer oförutsägbart.

Vi vill ha barn och ungas hjälp med att:

 • Skapa en bild av hur ni vill att det ska vara att leva i ett klimatpositivt Katrineholm 2045.
  • Hur reser vi? Hur bor vi? Vad äter vi? Vad gör vi?
 • Få förslag på hur vi ska:
  • Minska klimatpåverkan
  • Anpassa Katrineholm för ett förändrat klimat

Klimatutställning 2024

De bilder, modeller, målningar och beskrivningar av ett klimatpositivt Katrineholm och förslag på hur vi ska ta oss till ett klimatpositivt Katrineholm kommer utgöra underlag till Katrineholms klimatstrategi och även visas i en Klimatutställning våren 2024.

Så vi vill ha era bilder, strategier och förslag senast den 16 april.

År 2045 är Katrineholm klimatpositivt – vilket innebär att vi inte bidrar till klimatförändringen.

Hur deltar man i arbetet?

Genom att diskutera och fundera kring hur det kan vara att leva i ett klimatpositivt Katrineholm 2045 samt hur vi gemensamt kan minska klimatpåverkan och anpassa Katrineholm för ett förändrat klimat kan ni landa i er bild av Katrineholm 2045. Dela den sen med oss!

Information om hur ni deltar i KlimatTisdag hittar ni på sidan Hur deltar vi?

Mer information om klimat

På vår sida Vad är klimat? kan du lära dig mer om skillnaden mellan klimat och väder.

På vår sida om Klimatpåverkan kan du lära dig mer om hur du påverkar klimatet.

Vill du veta mer om klimatanpassning? Kika in på vår sida om Klimatanpassning.

På vår sida Frågelådan kan du ta del av frågor och svar om klimatet.

Har du frågor?

Hör av dig till:

Pia Lindahl, Klimatstrateg Katrineholms kommun
Telefon: 0150-57186

Maja Larsson, Klimatstrateg, Katrineholms kommun
Telefon: 0150-57283

Mailadress: klimat@katrineholm.se

KlimatTisdag och Agenda 2030

I arbetet bidrar vi till följande mål i Agenda 2030:

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning

Mål 5: Jämställdhet

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

FN:s sida för globala mål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om målen ovan samt övriga mål som ingår i arbetet för att uppnå Agenda 2030.

Alla mål i globala målen - agenda 2030