/

Skolval

Skolvalet till förskoleklass äger rum i januari och februari varje år. Skolvalet för 2023 är nu avslutat.

Frågor om e-tjänsten

Har du frågor om hur e-tjänsten för skolval fungerar kan du besöka Kontaktcenter Länk till annan webbplats. på Djulögatan 31b i Katrineholm.

Skolval inför förskoleklass

Det är skolplikt för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som fyllt eller fyller sex år. Det betyder att alla som fyllt eller fyller 6 år måste gå i skolan.

För barn med födelseår 2017 är det dags att börja i förskoleklass hösten 2023. Skolvalet gäller de barn som är folkbokförda i Katrineholms kommun när skolvalsperioden börjar.

Övriga barn som går i våra förskolor men som är folkbokförda i en annan kommun kan göra en ansökan om inflytt Länk till annan webbplats. till våra grundskolor i vår e-tjänst.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att önska skola till ditt barn under skolvalsprioden som är mellan 13 januari 2023 och 7 februari 2023. Om du som vårdnadshavare inte gör något skolval, placeras ditt barn efter upptagningsområde.

När du fyller i skolvalsansökan är det viktigt att du fyller i vilken skola som du helst önskar, alltså ditt förstahandsval. Men det är lika viktigt att du också väljer vilka skolor som du har som alternativ - alltså ditt andrahandsval och tredjehandsval. På så sätt ökar du chanserna att själv påverka vilken skola som ditt barn placeras i.

Observera att även du som bor på landsbygden behöver göra tre val, trots att du kanske bara har ett realistiskt val av skola. Detta på grund av att vi ska kunna behandla din ansökan i våra system.

Skolval inför årskurs 7

Elever som är folkbokförda i Katrineholms kommun och inte tänker gå musikklass är automatiskt ”antagna” till Järvenskolan, och behöver inte göra någon ansökan.

Om man vill gå musikklass behöver man göra en ansökan. Läs mer om musikklass här nedanför.

Elever från andra kommuner

Elever från andra kommuner som vill gå på Järvenskolan måste en göra skolplatsansökan via vår e-tjänst.

Elever från andra kommuner som vill gå musikklass gör också en skolplatsansökan.

Ansök om skolplats via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musikklasserna

På Järvenskolan finns sedan flera år tillbaka musikklasser. Du får arbeta med ditt intresse vid flera tillfällen under skolveckan. Går du i årskurs 6, tycker om att sjunga, spela, dansa och stå på en scen ska du anmäla ditt intresse till Katrineholms musikklasser. Läs mer om musikklasserna. Länk till annan webbplats.

Även elever från andra kommuner kan söka. De måste också ansöka om skolplats.

Ansök till musikklass via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Vad händer om jag inte gör något skolval?

Om du inte väljer någon skola placeras ditt barn utifrån upptagningsområde.

Varför har mitt barn placerats i en annan skola än de andra barnen som gick i hens förskola?

Ibland kan det vara så att barn som går på samma förskola inte kommer att gå vidare på samma skola efter skolvalet. Skolvalet tar hänsyn till boende inom skolans upptagningsområde och relativ närhet - inte vilken förskola hen har gått på. Du kan läsa mer om upptagningsområde och relativ närhet längre ner på den här sidan.

När får jag veta var mitt barn placerats?

I slutet av vecka 10, alltså i mitten av mars, får du veta vilken skola ditt barn placerats på genom att du loggar in i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Skolstart är den 15 augusti 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur fungerar det med e-legitimation?

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. hittar du allt du behöver veta om e-legitimation.

Har mitt barn rätt till skolskjuts?

Ditt barn i förskoleklass har rätt till skolskjuts om reglerna för skolskjuts Länk till annan webbplats. är uppfyllda. Kom ihåg att söka så tidigt som möjligt.

När kan jag söka skolskjuts?

E-tjänsten för att söka skolskjuts är öppen mellan februari och april.

Vad gör jag om jag har skyddade personuppgifter?

Då behöver du göra din ansökan via en pappersblankett, ta kontakt med ditt barns förskola. Om ditt barn inte har någon förskoleplats så ska du ta kontakt med Kontaktcenter.

Vad gör jag om jag inte har ett svenskt personnummer?

Då behöver du göra din ansökan via en pappersblankett som finns hos Kontaktcenter Länk till annan webbplats..

Vad händer om jag flyttar inom kommunen under våren?

Det är ditt barns folkbokföringsadress när skolvalet stänger som kommer att räknas i skolvalet.

Överklagan av beslut

Om du inte är nöjd med beslutet av ditt barns placering och vill överklaga detta, kan du kontakta grundskolans verksamhetschef Margaretha Norling. Du kan även följa instruktionerna för överklagan i besvärshänvisningen Pdf, 163 kB..

Du kan läsa mer om överklaganden hos Skolväsendets överklagandenämnd Länk till annan webbplats..

Verksamhetschef, grundskolan F-9 och grundsärskolan

Margaretha Norling
Mejl: Margaretha.Norling@katrineholm.se

Då skickas informationen ut

Skolvalet äger rum i januari och februari varje år. Vi skickar ut information om skolvalet till dig som vårdnadshavare i mitten av januari. Dagen efter öppnar skolvalet. Informationen skickas till den mejl som du har fyllt i under dina kontaktuppgifter. Om du inte har fyllt någon mejladress, får du informationen med vanlig post.

Prioritering

Om en skola inte har plats för de elever som önskat gå på en skola, träder kommunens egna tillämpningsregler in redan på förstahandsvalet. Eleverna prioriteras då enligt ordningen:

  1. Elever vars placering styrs utifrån särskilda skäl, efter individuell prövning
  2. Syskonförtur (gäller upp till årskurs 5)
  3. Boende inom upptagningsområdet
  4. Relativ närhet

Behöver ditt barn placeras utifrån särskilda skäl?

Särskilda skäl kan vara funktionsvariation (fysisk eller psykisk) eller särskilda medicinska problem. I sådana fall kan ditt barn placeras på den skolenhet som bäst kan bemöta detta, antingen utifrån skolans fysiska utformning eller specialkompetens bland den pedagogiska personalen. Det kan till exempel röra sig om en hörselnedsättning och att det då endast är en viss skola som har dels de tekniska hjälpmedlen och kanske också hörselpedagoger som stöd.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att en elev som har ett äldre syskon som går på en viss skola har förtur till en plats på samma skola. Detta gäller om syskonet kommer gå i årskurs 1 till 5 nästa läsår på skolan. 

Upptagningsområde

Det närliggande området runt varje skola kallas för skolans upptagningsområde.

Relativ närhet

Om en skola inte har plats för alla elever som önskat den görs ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet används för att det ska vara möjligt för alla elever att få en skola nära hemmet. Om två elever önskat samma skola och bara en av eleverna får plats så är det eleven som har det längsta relativa avståndet till den alternativa skolan som har rätt till platsen på den önskade skolan.

Här nedan kan du se ett exempel där det är Sixten som får plats på den önskade skolan.

  • Den relativa närheten för Sixten: 850-700=150 meter.
  • Den relativa närheten för Alice: 600-500=100 meter.
Relativ närhet