/

Förenklad delgivning hos samhällsbyggnadsförvaltningen

När samhällsbyggnadsförvaltningen skickar handlingar till dig som du ska ta del av kallas det för delgivning. Samhällsbyggnads­förvaltningen använder ibland något som kallas förenklad delgivning. Då behöver du som mottagare inte skicka in något bevis på att du tagit emot handlingen.

Så här går det till

Att bli delgiven något betyder att det räknas som att du har tagit emot det. Det har betydelse bland annat när det gäller tider för att svara eller överklaga. För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av skickar samhällsbyggnadsförvaltningen två brev.

 1. Det första brevet innehåller det som du ska ta del av (bli delgiven), till exempel ett beslut om bygglov.
 2. Det andra brevet skickas nästa arbetsdag och är ett kontrollmeddelande som berättar att det första brevet har skickats. Om beslutet skickades via e-post får du inget kontrollmeddelande.

När är jag delgiven?

Du är delgiven två veckor efter att det första brevet skickades. Vilket datum som brevet skickades framgår av kontrollmeddelandets text.

Exempel på hur det går till:

 • 1 mars: Beslutet skickas till dig.
 • 2 mars: Kontrollmeddelandet skickas till dig. Om beslutet skickades via e-post får du inget kontrollmeddelande.
 • 15 mars: Två veckor har gått sedan beslutet skickades. Du räknas nu som delgiven.

Om du ska svara samhällsbyggnadsförvaltningen inom en viss tid räknas tiden från den 15 mars.

Bra att tänka på

 • Förenklad delgivning kan bara användas om du fått information om hur det fungerar.
 • Om du bara får kontrollmeddelandet men inte brevet med
  själva handlingen behöver du genast kontakta
  samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Du måste meddela samhällsbyggnadsförvaltningen om du
  byter adress. Det gäller både postadress och e-post.
 • Kontrollera din post och e-post minst varannan vecka. Meddela
  samhällsbyggnadsförvaltningen i förväg om du av någon anledning
  inte kan göra det. Om du använder e-post titta även i skräpposten.
 • Vi skickar breven till din senast kända adress. Det kan
  exempelvis vara din e-postadress om du har lämnat den till
  samhällsbyggnadsförvaltningen. Om breven kommer i retur till
  samhällsbyggnadsförvaltningen skickar vi dem till din
  folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.
 • Handlingar kan skickas till dig med förenklad delgivning så
  länge som ärendet pågår. Om ärendet överklagas kan
  förenklad delgivning användas även i högre instanser.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.