/

Familj, barn & ungdom

Ibland är inte livet så lätt och du kan behöva stöd. Här hittar du information om det stöd du kan få som barn, ungdom, familj eller förälder. Vi ger stöd i vårdnadsfrågor, familjerätt, men även rådgivning till er som behöver samtalsstöd och stöd till ungdomar.

Familjerätt & vårdnadsfrågor

Hos familjerätten får du information, råd och stöd i frågor som rör familjen till exempel adoption, vårdnad, fader- och föräldraskap.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Vi erbjuder stöd och hjälp till unga som varken studerar eller jobbar, genom kommunens aktivitetetsansvar (KAA). Vår ambition är att alla unga ska ...

Barn & unga som far illa

Du som bor i Katrineholms kommun kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Hit vänder du dig om du vill ansöka om hjälp eller om...

Ungdomsteamet

Vi finns för dig upp till 21 år och stöttar även dig i riskzon. Med våra fältassistenter kan du prata om allt!

Familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

En del barn och ungdomar kan av olika skäl inte bo hos sina föräldrar utan behöver bo med en annan familj en kortare eller längre tid. Det finns oc...

Ungdomstorget

Stöd och coaching för unga 16 till 24 år, som är utan arbete eller studier och bor i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Stöd till familjer

Vi erbjuder olika stödinsatser för barn, unga och familjer. Det kan vara allt från stödsamtal till föräldraprogram.

Ungdomsmottagningen

Du som är 13-23 år kan få hjälp med att prata om du mår dåligt, akut p-piller, känslor, graviditet/abort och lust bland annat.