/

Förskola

Förskolan gör det möjligt för dig som förälder att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Förskolan är en egen skolform med egen läroplan. Barn kan börja förskolan från och med att de har fyllt 1 år. I Katrineholm har vi 25 kommunala förskolor.

förskola

Allmänna frågor om förskolan

Har du allmänna frågor om exempelvis dina avgifter, din faktura eller ansökan, kan du vända dig till bildningsförvaltningen. För övriga frågor, vänder du dig till personalen eller förskolechefen på respektive förskola.

Telefon: 0150-572 85 eller 0150-572 86
Mejl: larknuten@katrineholm.se
Besök: Drottninggatan 19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Safirenhuset)
Postadress: Drottninggatan 19, 641 30 Katrineholm

Besökstider och telefontider

 • Måndag klockan 13-15
 • Tisdag klockan 9-11 och 13-15
 • Onsdag klockan 9-11
 • Torsdag klockan 9-11 och 13-15

Övriga tider finns det möjlighet att boka besök via telefon eller mejl.

Ansök om plats i förskolan

Du som är arbetssökande, föräldraledig, arbetar eller studerar, kan ansöka om plats i förskola.

Ansök om plats i förskolan med e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om plats i förskolan utan e-legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (för dig som som inte har e-legitimation eller är folkbokförd i kommunen)

Ansök om plats i förskolan om du inte bor i Katrineholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Du som är arbetssökande eller föräldraledig för ett annat syskon får ha ditt barn på förskolan 20 timmar i veckan (se nedan för särskilda regler under skolloven för dig som är föräldraledig). I förskola betalar du samma avgift oavsett antalet timmar som ditt barn går på förskolan.

Nytt för 2019

Ledigt på loven: För barn till föräldralediga gäller från januari 2019 nya regler som är en anpassning i tid motsvarande den avgiftsfria förskolan. Förskolan följer nu skolans läsårstider.

Sommarförskola: På sommaren minskar antalet barn inom förskolan och en sammanslagning inom varje samordningsområde sker. Normalt sker detta under veckorna 27-31. Vårdnadshavare ska varje år ska anmäla närvarotid gällande sommarförskolan. Har ingen närvaro anmälts så planerar inte verksamheten för att ta emot barnet.

Rangordna dina val

Om du har önskemål om förskola, kan du rangordna dem när du ansöker om plats. Vi uppfyller ditt önskemål i mån av plats. Tätorten Katrineholm är ett upptagningsområde. Det betyder att ditt barn får plats på någon av förskolorna i tätorten.

Ansök senast fyra månader före du önskar plats

Ansök senast fyra månader före det datum som du önskar att ditt barn ska börja. När du ansöker anger du ange från vilket datum du behöver platsen. Tiden räknas bakåt från önskat placeringsdatum.

Exempel: Du vill att ditt barn ska börja på förskolan den 1 november. Du kan då ansöka senast den 1 juli för att vara garanterad en plats till den 1 november. Det spelar ingen roll om du lämnar in din ansökan mer än fyra månader, du är alltid garanterad en plats inom fyra månader.

När du tackat ja till din plats

När du har tackat ja (accepterat) din plats, är det viktigt att du lämnar in uppgifter om hushållets inkomst eftersom den ligger till grund för vilken avgift du ska betala.


Avgiften för en plats på förskolan beror på din inkomst och hur många barn du har i vår verksamhet. Antalet timmar spelar alltså ingen roll för din avgift. Vi har maxtaxa, det innebär att det finns en högsta avgift oavsett din inkomst. Inför varje år höjs maxtaxan.

Maxtaxa för 2019: 47 490 kronor

Du betalar för din plats på förskolan 12 månader per år. Det innebär att du betalar för din plats under sommaren och julen, även om ditt barn är ledigt.

När din inkomst ökar eller minskar så förändras din avgift. Därför är det viktigt att du anmäler om din inkomst förändras i vår skolportal Lärknutenlänk till annan webbplats.

Tabell: Avgift för plats på förskola

Barn

Avgift

Högsta avgift utifrån maxtaxa

Barn 1 (det yngsta barnet)

3 % av bruttoinkomsten

Högst 1 425 kronor per månad

Barn 2

2 % av bruttoinkomsten

Högst 950 kronor per månad

Barn 3

1 % av bruttoinkomsten

Högst 475 kronor per månad

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift


Du kan mista en plats om du inte betalar avgiften eller om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Avgiftsfri förskola

Alla barn mellan tre och fem år har rätt till avgiftsfri förskola. Avgiftsfri förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, gäller 15 timmar per vecka och kostar ingenting. Avgiftsfri förskola är inte någon särskild form av förskola, utan ingår i den vanliga verksamheten. Syftet är att erbjuda alla barn från tre års ålder pedagogisk stimulans och gruppgemenskap.

Den avgiftsfria förskolan är frivillig

Den avgiftsfri förskola gäller max 15 timmar per vecka under skolans terminstider. Verksamheten är frivillig och du som förälder bestämmer hur många timmar som du vill använda varje vecka.

Följer skolans läsårstider

Den avgifsfria förskolan följer läsårstiderna i skolan. Det innebär att barnet inte får gå på förskolan när skolan har lov.

Säg upp din plats i förskola

Du säger själv upp en plats på förskolan i vår e-tjänst. Du måste säga upp platsen senast en månad före det datum som du vill att ditt barn ska sluta.

Exempel:
Du behöver inte längre en plats från och med den 16 juni. Du behöver då säga upp din plats minst 30 dagar innan, alltså senast den 15 maj.

Säg upp en plats i förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övergång från förskola till fritidshem

Alla barn börjar förskoleklass höstterminen samma år som de fyller sex år. Då kan de också börja i fritidshem.

Om ditt barn redan går i förskolan övergår platsen till en plats i fritidshem, om du vill det. Platsen i förskolan gäller i så fall till och med den 31 juli och övergår till en plats i fritidshem den 1 augusti.

Om du inte vill att ditt barn ska börja i fritidshem måste du säga upp platsen i förskola i vår e-tjänst i Lärknuten.

Om du vill ha fritidshem .

Om du som förälder önskar fritidshem för ditt barn förs barnet över den 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass. Du behöver inte säga upp platsen på förskola då den automatiskt övergår till en plats inom fritidshemmet efter den 31 juli. När du sagt upp en plats men önskar ny placering inom fyra månader, räknas placeringen som om den fortgått hela perioden. Du måste då betala den vanliga månadsavgiften retroaktivt även för de månader barnet inte varit närvarande. Även vid övergång mellan de olika kommunala verksamheterna förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem, gäller ”fyramånadersregeln”.

Ansök om överflyttning

Om ditt barn har börjat på en förskola och du önskar byta till en annan förskola, kan du ansöka om överflyttning.

Ansök om överflyttning till en annan förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helger

Du som arbetar obekväma tider kan ansöka om pedagogisk omsorg för kvällar, nätter och helger för ditt barn. Barn som har fyllt 1 år till och med vårterminen de fyller 13 år kan nyttja denna omsorg. Pedagogisk omsorg erbjuds de tider som den vanliga förskolan inte har öppet:

 • på helger
 • före klockan 6.00 vardagar
 • efter klockan 18.30 vardagar

Ansökan

I samband med att du ansöker om pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helger ska du också lämna in ett arbetesintyg och uppgifter om dina arbetstider.

Ansök om pedagogisk omsorg kvällar, nätter och helgerPDF

Anmäl barnets schema (blankett)PDF

Kontaktperson

Catharina Meyer Berg
Telefon: 0150-573 78
Mejl: catharina.meyerberg@katrineholm.se

Stängt på förskolan under läsåret 2019/2020

Förskolan har stängt fyra dagar per år. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar 2019:

 • 12 augusti
 • 1 oktober

Förskolan är stängd följande dagar 2020:

 • 7 januari
 • 4 mars
 • 10 augusti
 • 29 september

Inflytande & Samverkan

Utvecklingssamtal

I Katrineholm erbjuds föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per termin, där barns och elevers utveckling och lärande diskuteras.

Föräldramöten

Förskolor och skolor ordnar också föräldramöten där vårdnadshavarna får veta vad som är på gång i förskolan/skolan.

Områdesråd

Under bildningsnämnden finns ett utbildningsråd. I områdesrådet ingår en politiker från bildningsnämnden, representanter för elever, föräldrar och personal. Det är rektor som bjuder in. Områdesrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.

Riktlinjer för områdesrådPDF

Utbildningsråd

I utbildningsrådet utbyts information och frågeställningar från bildningsnämnd och förvaltning samt från för- och grundskolornas områdesråd, gymnasieskolornas föräldrarepresentanter och elevråden.

Riktlinjer för utbildningsrådPDF

Fristående verksamhet

Kommuner har skyldighet att lämna bidrag till enskilda för att starta fristående verksamhet, under förutsättning att verksamheten uppfyller kommunens kvalitetskrav.

Hos kommunen ansöker du om att få starta fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg. Annan pedagogisk omsorg innefattar pedagogisk omsorg (till exempel familjedaghem), öppen förskola, omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds eller öppen fritidsverksamhet.

 

Kottens familjedaghem - En del av C Företaget

Webbplats: http://kotten.dagbarnvårdare.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skoj och Stoj - En del av C Företaget

Webbplats: http://skojochstoj.dagbarnvårdare.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Ansöka om att starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg

Du ansöker hos kommunen om att få starta fristående förskola eller pedagogisk omsorg. För att ansöka om att starta övrig fristående verksamhet, ansöker du hos Skolinspektionen.

När du ansöker om att starta fristående/enskild verksamhet ska regelverket för verksamheten vara uppfyllt.

Vill du ha mer information eller diskutera möjligheterna att ansöka om att få starta fristående/enskild verksamhet, vänd dig till bildningsförvaltningen.

Ansök om att bedriva fristående förskola (blankett)PDF

Ansök om att pedagogisk omsorg (blankett)PDF

Ansök om att starta fristående skola

För att starta en fristående skola, förskoleklass eller fritidshem ansöker du om tillstånd från Skolinspektionen.

Den som har godkänts som huvudman, och som alltså fått tillstånd att driva en skola eller utbildning, har rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Du kan läsa mer om starta fristående verksamhet på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.