/

Fritt Wi-Fi

Katrineholms kommun erbjuder gratis nätverk, Wi-Fi, på flera platser i kommunen. Anslutningen heter "Anslutning Katrineholm".

Platser som erbjuder Wi-Fi

På flera platser i Katrineholm kan du koppla upp dig på Internet via ett fritt Wi-Fi:

  • Stadsparken
  • Djulö fritidsområde
  • Kulturhuset Ängeln och biblioteket
  • Ungkulturhuset Perrongen, Skateparken
  • Turistbyrån, järnvägsstationen
  • Sportcentrum

Såhär ansluter du dig:

  • Slå på din trådlösa dator, surfplatta eller smartphone och aktivera Wi-Fi.
  • Välj "Anslutning Katrineholm" bland de tillgängliga nätverken.
  • En ruta kommer upp, antingen direkt eller när du besöker en webbplats, välj då "Gå online".
  • Du är nu ansluten och kan surfa gratis.