/

Hållbarhetsutskottet

Här finns handlingar och beslut som tas i hållbarhetsutskottet (tidigare folkhälsoutskottet). Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta kommunledningsförvaltningen.

Sammanträde den 7 februari
§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 TEMA - En hållbar framtid
§ 4 Antagande av tillkommande artiklar i CEMR-deklarationen

Sammanträde den 3 april
§ 5 Val av justerare
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 TEMA - Hållbara samhällen
§ 8 Svar på motion om ökade kunskaper om droger och beroende
§ 9 Antagande av reviderad regional ANDTS-strateg

Sammanträde den 8 maj
§ 10 Val av justerare
§ 11 Fastställande av dagordning
§ 12 Hållbarhetsrapport 2023
§ 13 Information

Sammanträde den 8 mars
§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av dagordning
§ 3 Information: Agenda 2030
§ 4 TEMA: Liv & hälsa undersökningen - vuxen

Sammanträde den 13 april
§ 5 Val av justerare
§ 6 Fastställande av dagordning
§ 7 Agenda 2030 och Globala målen

Sammanträde den 31 maj
§ 8 Val av justerare
§ 9 Fastställande av dagordning
§ 10 Aktiv återgång
§ 11 Strategi för suicidprevention
§ 12 Uppdrag trainee
§ 13 Slutrapport Hälsoåret
§ 14 Hälsofrämjande arbete i kommunen
§ 15 Policy - Social hållbarhet

Sammanträde den 6 september
§ 16 Val av justerare
§ 17 Fastställande av dagordning
§ 18 Tema: PFAS
§ 19 Yttrande över remiss av måltidspolitiskt program
§ 20 Yttrande över remiss av idrottspolitiskt program

Sammanträde den 1 november
§ 21 Val av justerare
§ 22 Fastställande av dagordning
§ 23 TEMA: Liv & Hälsa - ung
§ 24 Yttrande över remiss - Framtidsplan 2050
§ 25 Sammanträdesdagar 2024 för hållbarhetsutskottet
§ 26 Information
§ 27 God jul!

Sammanträde den 2 mars
§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 Information
§ 3 Val av representant till funktionsrättsrådet

Sammanträde den 6 april
§ 4 Fastställande av dagordning 
§ 5 Funktionsrättsrådet minnesanteckningar 2022-03-28
§ 6 Information

Sammanträde den 8 juni
§ 7 Fastställande av dagordning 
§ 8 Information
§ 9 Förslag - Strategi för suicidprevention Katrineholms
kommun FU

Sammanträde den 7 september
§ 10 Fastställande av dagordning
§ 11 Information

Sammanträde den 2 november
§ 12 Fastställande av dagordning
§ 13 TEMA - Hälsofrämjande arbete
§ 14 Funktionsrättsrådet
§ 15 Sammanträdesdagar 2023
§ 16 God jul!

2022

Sammanträde den 2 november

Sammanträde den 7 september

Sammanträde den 8 juni

Sammanträde den 4 maj - Inställt!

Sammanträde den 6 april

Sammanträde den 2 mars

Sammanträde den 7 april
§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 Information
§ 3 Svar på motion om gratis mensskydd 
§ 4 Övrigt

Sammanträde den 5 maj
§ 5 Fastställande av dagordning 
§ 6 Minnesanteckningar Funktionsrättsrådet 2021-03-29
§ 7 Information

Sammanträde den 8 september
§ 8 Fastställande av dagordning 
§ 9 Information
§ 10 Målbild "Tillsammans för barnens bästa Sörmland"
§ 11 Hälsoår 2022
§ 12 Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker

Sammanträde den 8 september
§ 13 Fastställande av dagordning
§ 14 TEMA - Relationsvåldsteamet
§ 15 Information
§ 16 Minnesanteckningar Funktionsrättsrådet
§ 17 Val av ledamot till Fuktionsrättsråde
§ 18 Sammanträdesdagar 2022 - Folkhälsoutskottet
§ 19 God jul

2021

Sammanträde den 3 november

Sammanträde den 8 september

Sammanträde den 5 maj

Sammanträde den 7 april

Sammanträde den 10 mars - INSTÄLLT

Sammanträde den 4 november

§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 TEMA - Liv & Hälsa - Ung
§ 3 Information
§ 4 Sammanträdesdagar 2021 - Folkhälsoutskottet
§ 5 God jul!

2020

Sammanträde den 4 november

Sammanträde den 20 februari

§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 Information - Organisation
§ 3 Information - Öppna Jämförelser - Folkhälsa
§ 4 Val av representanter till funktionsrättsrådet
§ 5 Rökfria miljöer i Katrineholms kommun
§ 6 Revidering och uppföljning av inriktningsdokument

Sammanträde den 8 maj

§ 7 Fastställande av dagordning 
§ 8 Information
§ 9 Minnesanteckningar Funktionsrättsrådet
§ 10 Måltidspolitiskt program
§ 11 Idrottspolitiskt program

Sammanträde den 4 september

§ 12 Fastställande av dagordning 
§ 13 Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet
§ 14 Information - ANDTS-ambassadörer
§ 15 Revidering av styrdokument - En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun
§ 16 Extra sammanträdesdag

Sammanträde den 9 oktober

§ 17 Fastställande av dagordning
§ 18 Information
§ 19 Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun

Sammanträde den 6 november

§ 20 Fastställande av dagordning 
§ 21 Information- Relationsvåldsteamet
§ 22 Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet
§ 23 Sammanträdesdagar 2020 - folkhälsoutskottet
§ 24 Revidering av Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR

Sammanträde den 7 februari

§ 1 Fastställande av dagordning 
§ 2 Rapport från råden
§ 3 Resursskolan
§ 4 Tillgänglighetsfrågor
§ 5 ANDT

Sammanträde den 16 maj

§ 6 Fastställande av dagordning 
§ 7 Rapport från råden
§ 8 Invärlds/omvärldsbevakning - Fmailjecentralen, Ungdomsenheten

Sammanträde den 12 september

§ 9 Fastställande av dagordning 
§ 10 Information projekt "skickar vidare" Sörmlands Sparbank
§ 11 Södermanlands läns regionala ANDT-strategi 2018-2021
§ 12 Regeringens proposition 2017/18:249 god och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Sammanträde den 14 november

§ 13 Val av justerare 
§ 14 Fastställande av dagordning
§ 15 Information - Agenda 2030 
§ 16 Information om Mercurs verksamhet 
§ 17 Information om hälsoinspiratörerna 
§ 18 Sammanträdesdagar 2019 folkhälsoutskottet 
§ 19 Rökfria miljöer i Katrineholms kommun

Sammanträde den 8 februari

§ 1 Fastställande av dagordning
§ 2 Invärlds/omvärldsbevakning
§ 3 Rapport från råden
§ 4 Undertecknande av Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

Sammanträde den 7 juni

§ 5 Fastställande av dagordning 
§ 6 Invärlds/omvärldsbevakning - TEMA -ANDT
§ 7 Rapport från råden
§ 8 Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa
§ 9 Namnbyte av kommunala handikapprådet till funktionsrättsrådet Katrineholm

Sammanträde den 13 september

§ 10 Fastställande av dagordning 
§ 11 Invärlds/omvärldsbevakning - Lyckliga gatorna
§ 12 Rapport från råden
§ 13 Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos affärsrörelser i centrum
§ 14 Ansökan om medel för utvecklingsprojekt inom ANDT-området

Sammanträde den 15 november

§ 15 Fastställande av dagordning 
§ 16 Invärlds/omvärldsbevakning - Liv&Hälsa - Ung
§ 17 Rapport från råden
§ 18 Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå
§ 19 Sammanträdesdagar 2018 - Folkhälsoutskottet