/

Funktionsnedsättning & psykisk hälsa

En funktionsnedsättning kan vara fysisk eller psykisk. Kommunen erbjuder stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Stödet hjälper dig att leva ett aktivt och självständigt liv.

Tre personer dansar. Fotograf: Therese Larsson.
Foto: Therese Larsson.

Ett funktionshinder är det hinder funktionsnedsättningen utgör i förhållande till omgivningen.

Om du har ett funktionshinder kanske du behöver hjälp med boende, att delta i sociala aktiviteter eller annan sysselsättning. Du kan läsa mer under Insatser och stöd.

Två lagar styr vilket stöd du har rätt till. Det är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Kontakt

LSS-handläggare

0150-568 64 För dig som är född dag 1-4. Psykiatri född dag 1-15
0150-568 65 född dag 5-8. Psykiatri född dag 16-31
0150-570 91 född dag 9-16
0150-48 81 27 född dag 17-23
0150-568 93 född dag 24-31

Telefontid: Måndag-fredag klockan 10.00-11.30