/
/

Föreningsbidrag

För att kunna söka bidrag behöver du vara registrerad som förening i Katrineholms kommun.

Digital ansökan för att få bidrag

Från och med i år söks alla föreningsbidrag digitalt. Det sker i Föreningssystemet InterbookGolänk till annan webbplats på webben. Även alla handlingar, inklusive årsmöteshandlingar, skickas in via InterbookGo.

Hjälp & stöd

Ring oss på telefon 0150-572 50 eller besök Kontaktcenter på Djulögatan 31 B i Katrineholm, om ni behöver hjälp eller stöd för att söka föreningsbidrag.

Bidrag

Föreningar som har verksamhet i Katrineholm kan söka följande bidrag.

Övergripande riktlinjer för föreningsbidrag.PDF

Grundbidrag

Grundbidrag kan sökas av alla registrerade föreningar.

Ansök om föreningsbidrag

Vad gäller för din förening?

Föreningar som har verksamhet i Katrineholm är knutna till olika ansvarsområden, beroende på vad det är för typ av verksamhet som ni bedriver i er förening och vad ni söker bidrag för. I Katrineholms kommun finns fyra olika ansvarsområden med fyra olika regelverk som föreningen ska följa.

Hjälp- och stödorganisationer

För att söka bidrag till hjälp- och stödorganisationer finns riktlinjer för föreningar inom socialnämndens ansvarsområde.PDF Ansök senast 31 mars.

Fritid- och idrottsföreningar, samt bygdegårdsföreningar

För att söka bidrag till fritid- och idrottsföreningar , samt bygdegård finns riktlinjer för föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde.PDF Ansök senast 30 september.

Funktionsrätts- och pensionärsföreningar

För att söka bidrag till funktionsrätts- och pensionärsföreningar finns riktlinjer för föreningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde.PDF Ansök senast 30 september.

Kulturföreningar

För att söka bidrag till kulturföreningar finns riktlinjer för föreningar inom kulturnämndens ansvarsområdePDF. Ansök senast 13 december.

Vet du inte vilket ansvarsområde du tillhör, kontakta föreningsservice.

Övriga bidrag

  • Projektbidrag – för kulturföreningar. Ansök här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Arrangemangsgaranti – för kulturevenemang. Ansök här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Snabba Stålar – för unga mellan 13-25 år. Läs mer nedan.
  • Bidrag från kommunstyrelsen. Läs mer nedan.

Övergripande anvisningsdokument för föreningsbidragPDF


Snabba Stålar

Snabba stålar är ett bidrag för unga mellan 13 och 25 år som vill arrangera ett kulturevenemang. Du kan söka från 500 kronor upp till 10 000 kronor. Snabba stålar täcker de utgifter ditt arrangemang för med sig, till exempel rekvisita, artister, teknik och förtäring. Du behöver inte vara med i en förening för att söka.

Ansök om Snabba Stålarlänk till annan webbplats

Har du inte bankID kontakta personalen på Perrongen

Du kan söka medel hos kommunstyrelsen som har pengar till förenings-arrangemang som inte ingår i kommunens sedvanliga bidragsruljangs. Kontakta då kommunstyrelsens ordförande.

Kontakt

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare