/
/

Föreningsbidrag

För att kunna söka bidrag behöver du vara registrerad som förening i Katrineholms kommun.

Bidrag

Du kan söka följande bidrag:

  • Projektbidrag – för kulturföreningar. Läs mer nedan.
  • Arrangemangsgaranti – för kulturevenemang. Ansökan arrangemangsgarantiPDF
  • Snabba Stålar – för unga mellan 13-25 år. Läs mer nedan.
  • Bidrag från kommunstyrelsen. Läs mer nedan.

Övergripande anvisningsdokument för föreningsbidragPDF


Förening, organisationer, enskilda/fristående grupper och enskilda personer – med kulturell verksamhet kan söka detta bidrag. Bidrag kan utgå för:

  • kulturprojekt av mer omfattande karaktär
  • kulturprojekt av kulturellt angelägen karaktär

Projektet ska utföras inom Katrineholm kommun. Kulturprojekt kan initieras av kulturnämnden.

Kulturprojekt innebär projekt som har ett särskilt mål eller angivet syfte och som kan bestå av flera arrangemang/åtgärder. Projekt som berör barn- och ungdomsverksamhet samt integration bör prioriteras.

Ansökan

Ansökan sker i brevform med projektidé, genomförande, syfte och mål anges samt en budget. Ingen speciell blankett behövs. Bidraget kan sökas löpande under året och ansökan bör finnas hos bidragsansvarig minst 3 månader innan projektstart.

Om ansökan innehåller ett mycket högt belopp bör den initieras hos bidragsansvarige före den 2 april året innan det år projektet avser att genomföras. Detta för att möjliggöra en diskussion i nämnden inför budgetarbetet.

Postadress:
Katrineholms kommun
Kulturförvaltningen
Fredsgatan 24
64130 Katrineholm

Vid alla informations-, försäljnings- och marknadsföringsinsatser avseende arrangemanget för vilket bidrag beviljats ska tydligt anges attverksamheten bedrivs i samarbete med, med bidrag från eller med stöd av Katrineholms kommun. Kopia på marknadsföring (annons, affisch m m) ska bifogas redovisningen.

Snabba Stålar

Snabba stålar är ett bidrag för unga mellan 13 och 25 år som vill arrangera ett kulturevenemang. Du kan söka från 500 kronor upp till 10 000 kronor. Snabba stålar täcker de utgifter ditt arrangemang för med sig, till exempel rekvisita, artister, teknik och förtäring. Du behöver inte vara med i en förening för att söka.

Ansök om Snabba Stålarlänk till annan webbplats

Har du inte bankID kontakta personalen på Perrongen

Du kan söka medel hos kommunstyrelsen som har pengar till förenings-arrangemang som inte ingår i kommunens sedvanliga bidragsruljangs. Kontakta då kommunstyrelsens ordförande.

Regelverk för föreningar

Vad gäller för din förening? Föreningar som har verksamhet i Katrineholm är knutna till olika ansvarsområden, beroende på vad det är för typ av verksamhet som ni bedriver i er förening och vad ni söker bidrag för. I Katrineholms kommun finns fyra olika ansvarsområden med fyra olika regelverk som föreningen ska följa:

Vet du inte vilket ansvarsområde du tillhör, kontakta föreningsservice.

Kontakt

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare