/

Ungdomstorget

Du som är 16-24 år och är utan jobb eller studier, kan få stöd och vägledning hos oss, för att komma vidare i livet. Vi är intresserade av din framtid och dina drömmar. Vi lyssnar och stöttar dig på vägen.

En grupp ungdomar i en tunnel.
Foto: Hanna Maxstad

Viadidakt har ett ungdomstorg som är en ingång för ungdomar och unga vuxna från 16 till och med 24 år och som är utan arbete eller studier i Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Vad kan vi erbjuda?

Här är några exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

 • Coachande samtal
 • Upprätta eller hålla kontakten med andra aktörer, som till exempel Arbetsförmedlingen eller socialförvaltningen
 • Hjälp att hitta praktik
 • Vägledning och stöd i hur du kan söka utbildning, CSN och jobb
 • Vi vet vart du kan vända dig vid frågor om till exempel ekonomiska bekymmer
 • ”Varvet” som är en aktivitet på Ungdomstorget
 • Hjälp att kontakta Viadidakts studie- och yrkesvägledare.

Vad är Varvet?

Varvet är en aktivitet där vi arbetsmarknadscoacher träffar dig och de andra deltagarna flera tillfällen i vecka och gör olika aktiviteter.

Det här jobbar vi med:

 • Personlig handlingsplan
 • Hälsa
 • Personlig utveckling
 • Studie och yrkesinspiration, individuellt och i grupp
 • Samhällsinformation
 • Studiebesök på företag och skolor
 • Besök av arbetsgivare och andra aktörer
 • Information om entreprenörskap och företagande.

Bli kontaktad av Ungdomstorget

Våra kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Vill du att vi ska kontakta dig istället kan du fylla i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Kommunens aktivitetsansvar säkerställer att alla ungdomar som är 16-19 år, men inte går i skolan, får det stöd och de möjligheter de behöver för att ta nästa steg i livet.

Bildningsförvaltningen i Katrineholm har ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar bosatta i Katrineholms och Vingåkers kommun. På Katrineholms kommuns webbplats kan du läsa mer om hur det fungerar.

Viadidakt genomför en del av insatserna för ungdomar inom KAA, som Ungdomstorget, ungdomspraktik mot vidare studier och Varvet.