/

Hemtjänst 

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter till stöd i hemmet.

Hemtjänsten underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma. Insatserna kan vara städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution.

Hemtjänsten arbetar utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Det innebär att vi uppmuntrar dig att själv göra det du klarar. Vi stödjer dig i det du inte klarar genom att utföra sysslorna tillsammans utifrån dina förutsättningar. Vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val och själv bestämma över din vardag.

Ansöka om hemtjänst utan utredning och hembesök

Under en försöksperiod (september 2018 - augusti 2019) kan du som är över 67 år få stöd och hjälp i hemmet utan utredning och hembesök. Det kallas för förenklat beslut.

Om du är över 67 år kan du få

  • Matlåda
  • Trygghetslarm
  • Hemtjänst service (städ och tvätt) till en omfattning av högst sju timmar per månad.
  • Hemtjänst omvårdnad, när du kommer hem från sjukhus och tidigare inte har haft hemtjänst i form av omvårdnadsinsatser. Denna insats kan maximalt vara tre timmar per dag under högst tre dagar. Då görs en ny bedömning för att utreda behov av fortsatta insatser.

Om du är över 80 år kan även du få

  • Hemtjänst service (städ, tvätt, inköp och promenader) till en omfattning av högst 15 timmar per månad.

För att få hemtjänstinsatser utan utredning och hembesök måste du

  • Uppfylla åldern enligt ovan
  • Vara folkbokförd i Katrineholms kommun
  • Bo i ordinärt boende
  • Själv kunna delta i planering av dina hemtjänstinsatser.
  • Om sökanden är maka, make eller sambo ska båda personerna uppfylla dessa krav.

Ansöka om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Vård- och omsorg Direkt.

Du kan även ansöka om hemtjänst i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats.

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på Socialtjänstlagen och ditt individuella behov. 

Du som beviljats hemtjänst kan välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Det finns ett antal utförare att välja emellan. Alla utförare är godkända av kommunen. Vissa erbjuder enbart serviceinsatser medan övriga erbjuder både service- och omvårdnadsinsatser.

Valet omfattar alla insatser inom hemtjänsten, utom natt- och larminsatser. Dessa insatser utförs av kommunens personal.

Du kan läsa mer i broschyren Du väljer stöd i hemmetPDF

Du kan välja eller byta utförare av hemtjänst i vår e-tjänst och blankett länk till annan webbplats.

Alla utförare i kommunen har nyckelfri hemtjänst. Det innebär att låsvredet byts mot ett låsvred som kan öppnas både med nyckel och med hjälp av en särskild app i hemtjänstens mobiltelefoner.

Det är samma app som hemtjänstpersonalen använder för att registrera besöken hemma hos dig. Det nya låset sitter på insidan av din dörr och syns inte utifrån. Du kommer fortfarande att använda din vanliga nyckel för att låsa upp din dörr.

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten i och med att det minskar risken för att tappa bort nycklar.
Låsen registrerar också vem som var där och hur länge personen var där. Det innebär en bättre kontroll av att du får din hjälp enligt beslutet och innebär större trygghet och säkerhet för både dig och personalen. Det underlättar hemtjänstpersonalens arbete eftersom de inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, utan kan öppna med hjälp av en kod i mobiltelefonen. 

Du kan läsa mer i informationsblad om nyckelfri hemtjänstPDF

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: måndag-fredag klockan 9.00-12.00 och 13.30-16.00
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
länk till annan webbplats