/
/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

  • Justerade protokoll
  • Kungörelser
  • Tillkännagivanden
  • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 17 maj 2021, klockan 18.00 i Tallåsaulan, Läroverksgatan 1 i Katrineholm

Utdrag ur dagordningen

  • Anläggande av våtmarksområde vid Djulö och godkännande av överenskommelse med Katrineholm Vatten och Avfall AB och Amazon Data Services Sweden AB
  • Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys
  • Delegering av beslutanderätt om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Du som vill ta del av sammanträdet rekommenderas under rådande omständigheter att göra det via

Kallelsen i sin helhet finner du här  (Kallelsen publiceras under dagen)

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.