/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 19 augusti 2019, klockan 18:00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen!

Utdrag ur dagordningen

 • Fastställande av 2020 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 • Svar på motion om bostäder på landsbygden
 • Svar på motion om att avlasta lärarna genom att anställa lärarassistenter

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-07-11
  Paragraf: §§ 359-385
  Datum för uppsättande: 2019-07-12
  Datum för nedtagande: 2019-08-07
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut- Bidrag till junior VM i motorcross

  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 67
  Datum för uppsättande: 2019-07-10
  Datum för nedtagande: 2019-08-02
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Godkännande av ny verksamhetsansvarig för Amitola AB

  Sammanträdesdatum: 2019-07-03
  Paragraf: 29
  Datum för uppsättande: 2019-07-03
  Datum för nedtagande: 2019-07-25
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Remiss - Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell biblioteksstrategi

  Sammanträdesdatum: 2019-07-02
  Paragraf: § 65
  Datum för uppsättande: 2019-07-02
  Datum för nedtagande: 2019-07-24
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Bygg- och miljönämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-06-26
  Paragraf: 67-73
  Datum för uppsättande: 2019-07-02
  Datum för nedtagande: 2019-07-30
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Medel till evenemang i stadsparken i samband med fotbolls-VM 2019 - semifinal

  Sammanträdesdatum: 2019-07-01
  Paragraf: 64
  Datum för uppsättande: 2019-07-01
  Datum för nedtagande: 2019-07-23
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-06-27
  Paragraf: 326-358
  Datum för uppsättande: 2019-06-28
  Datum för nedtagande: 2019-07-24
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämndens utskott

  Sammanträdesdatum: 2019-06-27
  Paragraf: 328 direktjustering
  Datum för uppsättande: 2019-06-27
  Datum för nedtagande: 2019-07-24
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Service- och tekniknämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-06-20
  Paragraf: 44-54
  Datum för uppsättande: 2019-06-27
  Datum för nedtagande: 2019-07-23
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och tekniknämnden
 • Kulturnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-06-11
  Paragraf: 21-31
  Datum för uppsättande: 2019-06-26
  Datum för nedtagande: 2019-07-19
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen
 • Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum: 2019-06-19
  Paragraf: 109-128
  Datum för uppsättande: 2019-06-26
  Datum för nedtagande: 2019-07-19
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Bildningsnämnden

  Sammanträdesdatum: 2019-06-11
  Paragraf: §§24-37
  Datum för uppsättande: 2019-06-17
  Datum för nedtagande: 2019-07-09
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen