/
/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

  • Justerade protokoll
  • Kungörelser
  • Tillkännagivanden
  • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 20 april 2020, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Du som vill ta del av sammanträdet rekommenderas under rådande omständigheter att göra det via

  • Närradion, 92,0 Mhz
  • Webb-TV

Utdrag ur dagordningen

  • Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms kommun
  • Policy mot företeelsen social dumpning
  • Anmälan av områden som ska undantas från möjligheten att få dagsersättning vid eget boende (EBO) i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
  • Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset

Kallelsen i sin helhet finner du härlänk till annan webbplats

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.