/

Lotteritillstånd

Om du vill sälja lotter behöver du ett lotteritillstånd.

Ansökan om registrering för lotteri

En ideell förening som uppfyller nedanstående krav kan ansöka om lotteriregistrering. En förening som ansöker om registrering kan få ett tillstånd som sträcker sig max fem år.

Krav för registrering:

  • Lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  • Insatsernas sammanlagda belopp, i de lotterier som anordnas under femårspersioden, uppgår till högst 33 och 1/3 basbelopp.
  • Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 % av totala insatsbeloppet. (4 kap. 7 § spelförordningen [2018:1475])
  • Värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp.
  • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs.
  • Lotterierna bedrivs inom den kommunen där föreningen är verksam.
  • Det finns en utsedd lotteriföreståndare för lotteriet.

Avgifter

Registreringsavgift för lotteri är 300 kr. Föreningen betalar via en faktura när ansökan är behandlad. Utöver det betalar föreningen kontrollantens arvode efter redovisat lotteri. Arvodets storlek är 3 % av insatsbeloppet på startade lotterier. Föreningen betalar arvodet direkt till kontrollanten.

Redovisning

Efter genomfört lotteri lämnas lotteriredovisningen Pdf, 86.1 kB, öppnas i nytt fönster. till kontrollant som efter granskning över lämnar redovisningen till kommunen.

Lotterier utan registrering

Vissa lotterier kräver varken licens eller registrering, till exempel när

  • det inte kostar något att delta
  • lotteriet arrangeras i privat sammanhang med låga belopp
  • lotteriet arrangeras i samband med en offentlig nöjestillställning i en kommun

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunen endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Läs mer om lotterier hos Spelinspektionen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller i denna information och vägledning för kommunernas lotterihandläggare och kontrollanter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.