/

ESF projekt SamSTART

Syftet med SamSTART är att Arbetsförmedlingen och skolan, med gemensamma insatser, ska öka möjligheterna för dig med funktionsnedsättning att få en bra övergång från skola till arbetsliv.

EU-flagga med texten: Medfinansieras av Europeiska unionen

Undrar du över vad som ska hända när du slutar skolan? Skulle det vara skönt att få extra stöd i ditt arbetssökande? Då har du möjlighet att träffa en arbetsförmedlare på din skola.

Vi vänder oss till dig som går på gymnasiet och som har en dokumenterad funktionsnedsättning som till exempel adhd, dyslexi, fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen och Katrineholms kommun driver tillsammans ESF-projektet SamSTART som är till för att hjälpa dig vidare när skolan slutar.

Modell som visar projekt SamSTART:s värdeord.

Vad kan vi hjälpa till med i SamSTART?

Vårt arbete är ett komplement till skolans arbete och kan bland annat innefatta:

  • Informationsmöten till dig och eventuellt dina vårdnadshavare om förutsättningar på arbetsmarknaden
  • Individuella planeringssamtal med dig, eventuell mentor och vårdnadshavare
  • Uppföljande besök på en APL-plats.

Är du intresserad? Välkommen att kontakta:

Suzanne Melchersson
Telefon: 070-570 18 02
Mejl: suzanne.melchersson@katrineholm.se

Monica Stenegard
Telefon: 010-487 70 17
Mejl: monica.stenegard@arbetsformedlingen.se