/

Personalutskottet

Här finns handlingar och beslut som tas i personalutskottet. Protokoll finns från år 2017 och framåt. Vill du ha tillgång till äldre protokoll kan du kontakta kommunledningsförvaltningen.