/

Bo hemma

Ansöka om stöd i hemmet/hemtjänst

För att ansöka om stöd i hemmet/hemtjänst eller annat stöd kontaktar du Vård och omsorg Direkt på telefon 0150-48 80 30
Du kan även ansöka om stöd i hemmet i vår e-tjänst och blankett.  Länk till annan webbplats.

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om. Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på socialtjänstlagen och ditt behov.

Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan ansöka om.

Den som vårdar en närstående i hemmet och har behov av egen tid, kan få avlösning i hemmet av hemtjänsten. Avlösning i hemmet upp till 20 timmar per månad är gratis.  

Kommunens dagverksamhet kan göra det lättare för dig att ha kontakt med andra när du bor kvar hemma. Där får du social samvaro, goda matvanor, meningsfulla aktiviteter och möjlighet att vara ute och röra på dig.

Dagverksamhet finns på:

Aktiviteterna ordnas utifrån deltagarnas intressen och kraft för dagen.
Det kan till exempel vara promenader, frågesport, bakning och gemenskap med andra.

På dagverksamheten serveras frukost, lunch och efter­middags­fika.

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter till stöd i hemmet.

Hemtjänsten underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma. Exempel på insatser är inköp, ledsagning, matlåda levererad till hemmet, personlig omvårdnad, städning, trygghetslarm och tvätt.

Här kan du läsa mer om hemtjänst.

Det finns olika typer av tillfälligt boende

  • Korttidsboende är en övergång mellan vistelse på sjukhus och det egna hemmet.
    Du kan få korttidsboende när du behöver rehabilitering eller återhämtning, i väntan på plats på vårdboende eller vid vård i livets slutskede.
  • Växelvårdsboende är en kontinuerlig växling mellan boende i det egna hemmet och vårdboende.
  • Trygghetsplats är till för personer som inte klarar sig hemma och snabbt behöver komma till ett boende. En trygghetsplats kan bokas upp till 14 dagar. Personer som kan få trygghetsplats får inte ha akut behov av läkare.
    Den som vårdar en anhörig och behöver egen tid kan boka en trygghetsplats för sin närstående. Trygghetsplats bokas via boendesamordnaren. Under jourtid ansvarar sjuksköterska i tjänst på kommunen.

Tillfälligt boende finns på Lövåsgården och Norrgläntan i Katrineholm, Almgården i Julita och Yngaregården i Björkvik.

Behovet av plats bedöms av boendesamordnare eller biståndshandläggare och prövas alltid enligt socialtjänstlagen.

Kontakta boendesamordnaren på telefon 0150-578 27 om du har frågor eller vill ansöka om tillfälligt boende.

Larmen går till en central larmmottagning. Larmmottagningen skickar sedan personal från Katrineholms kommun för att hjälpa den som larmat.

Telefontjänst som alternativ till trygghetslarm

Hemtjänstens personal ringer upp på förutbestämda tider till de personer som känner sig otrygga och ensamma i hemmet. Behovet prövas alltid enligt socialtjänstlagen (SoL).

Telefontjänsten är gratis.

Ansöka

Har du frågor kan du kontakta Vård och omsorg Direkt.

Du kan ansöka om larm eller telefontjänst i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Läs mer i broschyr om trygghetslarm Pdf, 434.4 kB..

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
Länk till annan webbplats.