/

Barn- & elevhälsan

Barn- och elevhälsan finns både i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan men är organiserad på olika sätt. Syftet är att främja barnens och elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på de som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter

Mejl: elevstod@katrineholm.se
Telefon: 0150–569 05
Besöksadress: Drottninggatan 10C
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Drottninggatan 10C, 641 30 Katrineholm

Förskola och grundskola

Inom för- och grundskolan samlas kompetensen inom enheten Barn- och elevhälsan. Här arbetar:

 • Logoped
 • Skolkuratorer
 • Skolläkare
 • Skolpsykologer
 • Skolsköterskor
 • Socialpedagog
 • Specialpedagoger

Gymnasieskola

Barn- och elevhälsan i gymnasieskolan består av kuratorer, skolsköterskor, läkare och psykolog. För gymnasiet finns elevhälsan på varje enskild skola. Elevhälsan arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar. Den består av:

 • Skolkuratorer
 • Skolsköterskor
 • Skolläkare
 • Specialpedagoger
 • Studievägledare

Eleverna i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan får tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll under sin studietid.

Kontaktuppgifter till personal på Barn- & elevhälsan

Enhetschef

Ola Stenliden
Telefon: 0150–578 18
Mejl: ola.stenliden@katrineholm.se

Biträdande enhetschef

Ulrica Gredfors Andersson
Telefon: 070-333 81 23
Mejl: ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se

Administratör

Doris Juan
Telefon: 0150–569 05
Mejl: doris.juan@katrineholm.se

Bie skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Björkviks skola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Forssjö skola

Sanela Uzicanin
Telefon: 0150-573 69
Mejl: sanela.uzicanin@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Julita skola

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Järvenskolan och Järvenskolan City (fd Resursskolan)

Monica Andersson
Telefon: 0150-573 08
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Anette Lidman-Thelin
Telefon: 0150-574 15
Mejl: anette.lidman-thelin@katrineholm.se

Nyhemskolan

Evelina Björkholm
Telefon: 0150-573 25
Mejl: evelina.bjorkholm@katrineholm.se 

Sandbäcksskolan

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Sanela Uzicanin
Telefon: 0150-573 69
Mejl: sanela.uzicanin@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Petra Fagerlund
Telefon: 0150-573 49
Mejl: petra.fagerlund@katrineholm.se

Sköldinge skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Stensättersskolan

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Strångsjö skola

Sanela Uzicanin
Telefon: 0150-573 69
Mejl: sanela.uzicanin@katrineholm.se

Valla skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College (KTC)

Marita Lindfors
Telefon: 0150-574 69
Mejl: marita.lindfors@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet

Maria Major
Telefon: 0150-574 42
Mejl: maria.major@katrineholm.se

Duveholms gymnasiesärskola

Marita Lindfors
Telefon: 0150-574 69
Mejl: marita.lindfors@katrineholm.se

Lindengymnasiet och Duveholmsgymnasiet 3 (fd Resursskolan)

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Bie skola

Annette Einar
Telefon: 0150-48 88 15
Mejl: annette.einar@katrineholm.se

Björkviks skola

Lotta Wessberg
Telefon: 072-244 87 62
Mejl: charlotta.wessberg@katrineholm.se

Bryggan

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Forssjö skola

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Julita skola

Annette Einar
Telefon: 0150-48 88 15
Mejl: annette.einar@katrineholm.se

Järvenskolan

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Lotta Wessberg
Telefon: 072-244 87 62
Mejl: charlotta.wessberg@katrineholm.se

Nyhemskolan

Annette Einar
Telefon: 070-684 34 83
Mejl: annette.einar@katrineholm.se

Järven City

Lotta Wessberg
Telefon: 072-244 87 62
Mejl: lotta.wessberg@katrienholm.se

Sandbäcksskolan

Kerstin Andersson
Telefon: 070-231 61 19
Mejl: kerstin.andersson3@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Josefin Andersson
Telefon: 0150-48 82 09
Mejl: josefin.andersson1@katrineholm.se

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Sköldinge skola

Josefin Andersson
Telefon: 0150-48 82 09
Mejl: josefin.andersson1@katrineholm.se

Stensättersskolan

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Strångsjö skola

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Valla skola

Josefin Andersson
Telefon: 48 82 09
Mejl: josefin.andersson1@katrineholm.se

Skolpsykologer

Linnéa Dahl
Telefon: 0150-57081
Mejl: linnea.dahl@katrineholm.se

Mahmoud Saeed
Telefon: 0150-48 88 15
Mejl: mahmoud.saeed@katrineholm.se

Skolpsykolog PTP

Ida Rydén
Telefon: 0150-48 82 07
Mejl: ida.ryden@katrineholm.se

Skolpsykolog PLA

Sofie Fredin
Telefon: 0150-48 82 11
Mejl: sofie.fredin@katrineholm.se

Specialpedagoger

Natalie Arvendal
Telefon: 070-272 82 75
Mejl: natalie.arvendal@katrineholm.se

Christina Assermark
Telefon: 0150-575 34
Mejl: christina.assermark@katrineholm.se

Ulrica Gredfors-Andersson
Telefon: 070-333 81 23
Mejl: ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se

Pernilla Holmgren
Telefon: 070-765 25 15
Mejl: pernilla.holmgren@katrineholm.se 

Louice Lind
Telefon: 0150-568 56
Mejl: louice.lind@katrineholm.se

Annelie Rinaldo
Telefon: 0150-568 50
Mejl: annelie.rinaldo@katrineholm.se 

Carina Svensson
Telefon: 0150-573 65
Mejl: carina.svensson@katrineholm.se 

Socialpedagoger

Camilla Knutsson
Telefon: 070-570 86 82
Mejl: camilla.knutsson@katrineholm.se

Logoped

Isabelle Edling
Telefon: 0150-577 30
Mejl: isabelle.edling@katrineholm.se

Klagomålshantering

Eventuella klagomål kring vår verksamhet lämnas in via vår e-tjänst eller på en blankett. Mer information om det hittar du här.

Elevhälsoplan

Den övergripande elevhälsoplanen beskriver det samlade elevhälsoarbetet för verksamheterna inom bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Den ska ge vägledning i elevhälsoarbetet på både övergripande och lokal nivå i kommunen och ska vara ett levande dokument i alla verksamheter.

Elevhälsoplanen Pdf, 330.8 kB, öppnas i nytt fönster.