/

Stensättersskolan

Katrineholms äldsta skolor med anor från 1880-talet ska i augusti bli kommunens nyaste skola - Stensättersskolan. Det är Östra skolan och Västra skolan som slås ihop till en helt ny skola med moderna lokaler och miljöer som främjar ett lustfyllt lärande! Skolan planeras att starta höstterminen 2022.

Tre barn i varselvästar ler mot kameran. Ett av barnen håller en förskollärares hand - läraren syns inte i bild utom med handen.
Foto: Hanna Maxstad

Stensättersskolan har plats för cirka 600 elever. Det kan låta stort, men skolan är uppbyggd med tre spår som skapar mindre delar samtidigt som det finns goda möjligheter för nära samarbete och fadderverksamheter mellan.

På Stensättersskolan kommer det att finnas:

  • två spår för F-3
  • ett spår för 4-6
  • Stensätter Grundsärskola.

Skolan kommer att ledas av två rektorer:

  • Ida Peterzén som idag är rektor på Östra skolan. Ida kommer att ansvara för F-3.
  • Maria Hertz som idag är rektor på Västra skolan. Maria kommer att ansvara för 4-6 samt Stensätter Grundsärskola.

Personalen på Östra och Västra skolan har sedan höstterminen 2021 påbörjat olika samarbetsformer både på fritidshemmen och skola och ser med glädje fram mot det gemensamma arbetet på Stensättersskolan!

Har du idag barn på Östra skolan eller Västra skolan?

Om du idag har barn på Östra skolan eller Västra skolan, så behöver du inte göra något. Ditt barn flyttas automatiskt över till Stensättersskolan.

Har du barn som ska börja förskoleklass till hösten?

Om du har barn som ska börja i förskoleklassen hösten 2022 så väljer du Stensättersskolan när du gör skolvalet som du hittar på den här sidan.
Du kan alltså inte välja Östra skolan eller Västra skolan eftersom de verksamheterna flytta in i den nya Stensättersskolan. Du får löpande information om inskolning under vårterminen.

Kontaktuppgifter

Rektor (ansvar för årskurs F-3)

Ida Peterzén
Telefon: 0150-573 88
Mejl: ida.peterzen2@katrineholm.se

Rektor (ansvar för årskurs 4-6 och Stensätter Grundsärskola)

Maria Hertz
Telefon: 0150-48 82 76
Mejl: maria.hertz@katrineholm.se

Byggprocessen

Stensättersskolan är ett pågående projekt, och här kan du läsa allt om byggprocessen hittills, steg för steg.