/

Publicerad:

Förskola stänger

Imorgon onsdag den 19 januari stänger Tjäderns förskola på grund av personalbrist med anledning av pandemin.

- Flera ur den ordinarie personalstyrkan vid förskolan Tjädern är hemma på grund av sjukdom och många av dem med konstaterad covid-19. Med en så pass stor andel sjuk personal är det inte möjligt att bedriva en säker verksamhet. Stängningen görs utifrån rådande rekommendationer, berättar Johan Lindeberg skolchef.

Alla vårdnadshavare och berörd personal har underrättats under tisdagen den 18 januari. Föräldrar som har samhällsviktiga arbeten kan höra av sig till rektorn för att få barnomsorg trots stängningen. Dessa barn får sin barnomsorg vid Tjäderns förskola, för att barnen ska känna sig trygga.

- Det är mycket ansträngt läge inom våra verksamheter vilket riskerar att leda till fler stängningar. Därför vill jag uppmana föräldrar till förskolebarn att hjälpa oss. Om möjligt - behålla barnen hemma. Det skulle minska trycket och möjliggöra att vi kan hålla igång verksamheten istället för att stänga dem säger, Ulrica Truedsson (S) bildningsnämndens ordförande.

Mer information
Johan Lindeberg, skolchef
Telefon: 0150-572 64