/

Publicerad:

Dialog om bostadsbyggandet vid Svartbäcken

En namnlista med 250 underskrifter samt ett alternativt förslag till bebyggelse vid Svartbäcken, lämnades idag över av Robin Aronsson till Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Robin Aronsson lämnar över namnlista och förslag på bebyggelse vid Svartbäcksområdet, till Johan Söderberg.

Robin Aronsson lämnar över namnlista och förslag på bebyggelse vid Svartbäcksområdet, till Johan Söderberg.

Historien börjar för drygt två år sedan. Ett avtal för markaffär har skrivits mellan kommunen och det lokala företaget Tegelstaden bygg. Marken som avses är idag skogsmark längs med Svartbäcksvägen.

De ursprungliga byggplanerna på flera så kallade punkthus med vardera åtta våningar skapade oro hos grannar och närboende. De organiserade sig och framförde sin oro till både kommunen och byggherren. Och idag lämnade de närboendes representant Robin Aronsson, en namninsamling med 250 närboendes underskrifter som motsätter sig planerna på främst höjden på punkthusen. Robin Aronsson lämnade också över en skiss på de närboendes egna förslag på bebyggelsen.

- Vi har haft en god dialog så här långt med kommunen och Tegelstaden. Vi känner också att vi närmat oss varandra, säger Robin Aronsson.

- Jag känner också att vi haft saklig dialog med god ton hela vägen. Också bra att ni så pass tidigt i processen framförde era farhågor och egna önskemål. Arbetet med detaljplanen kommer att inledas om cirka tio månader och då avser vi återuppta dialogen kring utformningen av bebyggelsen. Det finns bra förutsättningar att få en samsyn i hur Svartbäcksområdet ska bebyggas, avslutade Johan Söderberg mötet.

Kontakt