/

Publicerad:

Vinnare av idépriset 2021

Nyfikenhet och matglädje hos unga och nyttodjur för en bättre miljö och arbetsmiljö är vinnare i service- och tekniknämndens idépris 2021.

Sex idéer valdes ut av alla nominerade och tävlade om två priser i två kategorier, det generella priset och årets fokusområde som var "tillsammans”. Årets två vinnare fokuserar på hälsosamma matvanor för unga och nyttodjur istället för bekämpningsmedel.

Vinnare - 1

Vinnare i kategori idépriset tillsammans är Maria Isaksson, legitimerad dietist, för sitt engagemang och samarbete med Familjecentralen för att få barn att upptäcka matglädje och hälsosamma matvanor.

Service- och tekniknämndens motivering:

Maria Isaksson har på ett pedagogiskt sätt tillsammans med Familjecentralen skapat nyfikenhet hos våra yngsta medborgare för hälsosamma matvanor. Det lägger en bra grund för en bättre folkhälsa i vår kommun.

- Nyfikenhet för det goda och hälsosamma skapar en förutsättning för en bättre folkhälsa. Tillsammans med Familjecentralen har Maria Isaksson på ett pedagogiskt sätt skapat möjligheter att inspirera kring hälsosamma matvanor på ett lekfullt sätt med barnets perspektiv i fokus, säger Anneli Hedberg som är service- och tekniknämndens ordförande.

Vinnare - 2

Vinnare i kategori det generella priset är arbetslaget i Rosenholms växthus för sin idé om att använda nyttodjur istället för kemiska bekämpningsmedel.

Service- och tekniknämndens motivering:

Arbetslaget har gjort en stor insats för miljön genom sitt innovativa arbete med att använda nyttodjur istället för kemiska bekämpningsmedel samtidigt som växthusbelysningen används på ett smart sätt. Det skapar även en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

- En bättre miljö och en förbättrad arbetsmiljö gör alla till vinnare. Arbetslaget har genom sin idé på olika sätt skapat förutsättningar för en bättre miljö och välmående hos våra medarbetare, säger Anneli Hedberg om idén att använda växthusbelysningen på ett smart sätt i kombination med nyttodjur.

Har du frågor om idépriset?

Kontakta Anneli Hedberg, ordförande service- och tekniknämnden
Mejl: anneli.hedberg@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 18

Årets alla bidrag

Vill du veta vilka idéer som blev nominerade till 2021 års idépris? Här är hela listan:

Fokusområde tillsammans

 • Handboken för föreningar
  I samarbete med bland annat RF-SISU Sörmland har en handbok för föreningar skapats. Den är en hjälp för våra föreningar att komma vidare i sitt föreningsarbete och skapar förutsättningar för en mer rättvist och likställd fördelning av bidragsmedel.
 • Ett rikt matliv – samarbete med familjecentralen
  Med nya pedagogiska grepp har arbetet med ett rikt matliv skapat nyfikenhet hos våra yngsta invånare för att upptäcka hälsosamma matvanor.
 • Arbetstid Måndag – Fredag i Valla
  Förändrad arbetstid blev smartare och bättre arbetsmiljö för flera enheter. Tillsammans såg enheterna förbättringspotential kring helgmåltiderna vid Vallgården genom att göra olika förändringar i schema, transport och produktion.

Det generella idépriset

 • Minskad användning av bekämpningsmedel i kommunens växthus
  Nyttodjur och smartare användning av växthusbelysningen innebär bättre miljö och bättre arbetsmiljö.
 • Ny läktare till isbanan på torget
  Den nya läktaren med ny design förenklar transporter och hantering vid montering, nedmontering och förvaring. Detta har lett till en förbättrad arbetsmiljö och läktaren har också blivit ett fint inslag vid isbanan.
 • Beställningsmodul för kommunens bilpool
  Genom innovativ modifiering av befintliga program i office 365 kunde programmet byggas om till ett bokningssystem som nu är en beställningsmodul för kommunens bilpool. Den innebär bättre tillgänglighet utan kostnadsökning och underlättar för bilbokning bland medarbetare i kommunen.

Videon är ett alternativ till texten.

Fakta om idépriset inom service- och tekniknämnden:

Varje år utser service- och tekniknämnden två vinnare i en idépristävling som anställda eller arbetslag inom service- och teknikförvaltningen kan nomineras till. Idéer som kan nomineras till priset är genomförbara idéer som lett eller leder till en förenkling av arbetsuppgifter, tidsbesparing, ökad kvalité, bättre arbetsmiljö, förbättring av organisationen eller ekonomisk besparing. Det kan också vara idéer som genomför förbättringar inom ett aktuellt fokusområde. Det är arbetslag eller enskilda anställda som kan nominera eller bli nominerade. Vinnare utses av service- och tekniknämnden.